Scroll Top

Kyle Brunner

Kyle Brunner
New York University
Gümüş ve Altını Karıştırmak: Bizans ve Sasani Sınırının Erken Dönem İslam Eyaletine Dönüşümü Üzerine Tarihsel ve Arkeolojik Bir Çalışma

Brunner, Geç Antik ve Erken İslami dönemleri (yaklaşık MS 500–900) Yukarı Mezopotamya (el-Cezire) tarihçisi ve arkeoloğudur. Arap ve Süryani tarih yazımı, peyzaj arkeolojisi ve Yukarı Mezopotamya’daki yerleşik ve pastoral topluluklar arasındaki etkileşimlerin sosyal tarihi konularında uzmanlaşmıştır.

Üzerinde çalıştığı tez projesi “Gümüş ve Altının Karışması: Erken İslam Döneminde Bizans-Sasani Sınırının Tarihi ve Arkeolojisi” başlığını taşımaktadır. ANAMED’de geçirdiği süre boyunca, Emevi ve Abbasi dönemlerinde Nisibis (modern adıyla Nusaybin) ve çevresindeki hinterlandın politik ekonomisini ve yakınlardaki manastır topluluklarının hilafet yetkilileriyle toprak ve kaynaklar için nasıl rekabet ettiğini araştıracaktır.