Scroll Top

Çilem Uygun

Çilem Uygun
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi
Silifke Müzesi Takıları

Dr. Uygun, Mustafa Kemal Üniversitesi’nde doçent olarak görev yapmaktadır. “Silifke Müzesi Takıları” başlıklı çalışma ile Silifke Müzesi’nde gerek vitrinlerde sergilenen gerekse depolarda muhafaza edilen eserlerin bilim dünyasına tanıtılması hedeflenmiştir.

Tunç Çağı’dan Bizans Dönemi sonlarına kadar uzanan kronolojide Mezopotamya, Yakındoğu ve Ege kültürlerinin etkileşim noktasında yer alan antik Kilikya Bölgesi takılarının bir bütün olarak ele alınacağı bu kitap projesinin bilimsel çıktısı hem Anadolu hem de yakın bölge arkeolojisi adına da büyük katkılar sağlayacaktır.

Adana Arkeoloji Müzesi ve Antalya Arkeoloji Müzelerinde bulunan takı örneklerine dair yapılan çalışmalardan elde edilen veriler bu görüşleri doğrular nitelikte olup, Silifke Müzesi Takı Kataloğu projesinin arkeoloji literatüründe takı konusundaki yayın eksikliğini de gidermeye katkı sağlaması amaçlanmaktadır.