Scroll Top

Evrim Tekeli

Evrim Tekeli
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi
Van Kalesi Höyüğünden Çıkartılan Bebek ve Çocukların Antik DNA Analizleri ile Cinsiyetlerinin Belirlenmesi

Arkeolojik kazı alanlarından elde edilen bebek ve çocuk ölümlülüğü, toplumların demografik ve sosyo-ekonomik yapısının belirlenmesinde, toplumun biyokültürel uygulamalarının anlaşılmasında önemli bir bilgi kaynağıdır.

Paleoantropolojik ve arkeolojik kazılardan elde edilen iskeletler üzerinde yapılan antropolojik çalışmaların en önemlilerinden biri yaş ve cinsiyetin belirlenmesidir. Bebek ve çocuk iskeletlerinin cinsiyetinin belirlenmesi antropolojik çalışmaların netliği açısından önemlidir. Bebek ve çocuklarda yaşlandırma yöntemi ile yaklaşık ölüm yaşı belirlenmektedir.

Erişkin bireylere ait iskeletlerin cinsiyeti makroskobik ve morfometrik yöntemler ile belirlenebilmektedir, ancak bebek ve çocukların cinsiyeti belirlenememektedir. Bu projede Van Kalesi Höyüğü Orta Çağ-Yakın Çağ Dönemi kazı alanından 2013–2015 yılları arasında bulunan toplamda 155 bireye ait iskeletin, 90’ını oluşturan bebek ve çocuklar üzerinde DNA ve cinsiyet analizleri uygulanacaktır.

DNA izolasyon öncesindeki çalışmalar ve DNA izolasyonu ile PCR islemleri yapılacak, böylelikle, makroskobik ve morfometrik yöntemlerle tespit edilemeyen cinsiyet tespit edilebilecektir. Cinsiyeti belirlenen bebek ve çocukların mezar tipleri ile bebek ve çocuk ölümlülüğünün altında yatan faktörlerden patolojik bulgular incelenecek, böylelikle, cinsiyetin ölü gömme gelenekleri üzerine etkisinin olup olmadığı belirlenmeye çalışılacaktır.