Scroll Top

Anıl Aşkın

Anıl Aşkın
Brown University
Her İki Dünyada Selamet Getiren Sermaye: Erken On Dokuzuncu Yüzyılda Osmanlı Ekstraktivizmi (1805-1850)

Brown Üniversitesi Tarih Bölümü’nde doktora adayı olan aşkın, yine Brown Üniversitesi (2019) ve Boğaziçi Üniversitesi’nden (2017) Tarih alanında iki yüksek lisans derecesine ve Boğaziçi Üniversitesi’nden (2015) Ekonomi ve Tarih alanlarında lisans derecesine sahiptir. Doktora Tez Çalışması, on dokuzuncu yüzyılın ilk yarısında Osmanlı İmparatorluğu’nda sermaye(cilik) ve extraktivizm (çıkarcılık) tarihlerini bir araya getiriyor. Osmanlı devlet arşivlerinden bir imparatorluk kâtibinin biyografisini ve sosyal hareketliliğini çıkararak, Osmanlı İmparatorluk Darphanesi (Darphane-i ‘Âmire) etrafında dönen üç sermaye devresini (madencilik, tüccarlar, sanayi) belgeliyor ve analiz ediyor. Çalışması, “sermaye”yi birincil analiz kategorisi olarak benimsiyor ve böylece hem sermaye birikiminin militarize boyutlarını hem de askeri reformların piyasaya bağımlılığını açıklamak için genişletilmiş bir “çıkarcılık” tanımı geliştiriyor. ANAMED araştırması süresi boyunca Aşkın, çeşitli arşivlerde sermayenin evrak izlerini takip etmeyi ve ayrıca madenler, afyon ve koyun üzerine tez bölümlerini yazmayı planlamaktadır.