Steglich, Julika

Gerda-Henkel-Foundation, CAU Kiel

Araştırma Konusu: Bergama Mikro Bölgesinde Roma İmparatorluk Kaplıcalarının Düzeni, Kronolojisi ve Mekânsal Entegrasyonu: Kleopatra Güzellik Ilıcası

Julika Steglich, Kiel Üniversitesi’nde klasik arkeoloji alanında doktora adayı ve Gerda Henkel Vakfı bursiyeridir. Leipzig, Bonn ve Kiel Üniversitelerinde klasik, prehistorik ve protohistorik arkeoloji okuyan Steglich, Olynthus, Priene ve Pergamon’da su yönetimi (MÖ 5.–2. yüzyıl) üzerine teziyle 2018’de yüksek lisans derecesini aldı. Doktora tez projesinde, Roma imparatorluk döneminde Anadolu’daki termal hamamların bölgeye özgü özelliklerine ve bunların Bizans dönemindeki devamlılığına odaklanmakta. Projesinin temeli, Pergamon’un güneybatısındaki Kleopatra Ilıcası’nda 2018’de başlamış olup hâlen sürdürülen arkeolojik, mimari, jeofiziksel ve arkeo-hidrolojik saha çalışmasının bir analizinden oluşuyor. Steglich, ANAMED’deki bursiyerliği süresince, bu yapıyı Pergamon mikro bölgesi, Anadolu ve Akdeniz dünyası bağlamında incelemeyi planlamaktadır.

Bursiyerin Tanıtım Videosu için tıklayın…

Bursiyer Akademik Yıl Sonu Raporu için tıklayın…