Scroll Top

Max Ritter

Max Ritter
Johannes Gutenberg University Mainz
İmparatorun Şehri ve Hristiyan Başkenti: Konstantinopolis’te Kilise İnşası ve Patronaj Müzakereleri (6.–10. yüzyıllar)

Doktorasını 2017 yılında Johannes Gutenberg-Universität Mainz’da Bizans Çalışmaları alanında tamamlayan Dr. Ritter, aynı üniversitede araştırma görevlisi olarak çalışmaktadır. Uzmanlık alanları Geç Antik Çağ ve Orta Bizans döneminin siyasi ve ekonomik tarihidir. Zwischen Glaube und Geld: Zur Ökonomie des byzantinischen Pilgerwesens (4.-12. Jh.) (Mainz: RGZM press, 2019) adlı kitabın yazarıdır ve Bizans’ta hac ve seyahatin yanı sıra Bizans Paphlagonia’sı ve Venedik Kıbrıs’ı gibi diğer araştırma konularında da birçok makale yayınlamıştır.

DFG tarafından finanse edilen “Procopius ve Yapıların Dili” projesinin bir parçası olarak, Élodie Turquois ve Marlena Whiting ile birlikte yazdığı disiplinlerarası çalışmanın tarih kısmını hazırlamıştır (Routledge, yayın aşamasında) ).

ANAMED’de sürdüreceği çalışmasında, kargaşa dönemlerinde bu şehirdeki imparatorların ve seçkinlerin yapı kültürünü inceleyerek, Justinianus Konstantipolis’i üzerine yaptığı araştırmayı 10. yüzyıla kadar olan sonraki dönemlere kadar genişletmeyi amaçlamaktadır.