Scroll Top

Flavia Vanni

Flavia Vanni
Newcastle University
“Doğu”yu Tanımlamak: Akdeniz Bağlamında Bizans Stüko Bezemesi

Dr. Vanni, Bizans mimarisinde yontuculukla ve onun maddeselliğiyle ilgilenmektedir. Newcastle Üniversitesi’nde doktora sonrası araştırmacı olarak çalışmalarını sürdürmektedir (2024–2027). Daha önce Università degli Studi di Salerno ve Atina’daki British School’da doktora sonrası araştırmacı olarak görev yapmıştır. Doktora derecesini 2021 yılında Birmingham Üniversitesi’nde Bizans Çalışmaları alanında almıştır.

ANAMED’deki projesinde, yakında çıkacak bir monografi için orta ve geç Bizans dönemi (dokuzuncu –on beşinci yy.) mimari alçı kabartmaları üzerine yaptığı doktora araştırmasını derinleştirecektir. Alçı kabartmaları araştırmak için, epigrafiden edebi metinlere ve el yazmalarına kadar uzanan bir dizi kaynak ile birlikte in-sitü gerçekleştireceği son teknoloji stratigrafik analizleri bir araya getirecektir. Vanni’nin çalışması, zanaatkârların yaşamlarını, ekonomik koşullarını ve önceki yüzyıllardaki statü ve eğitimleriyle karşılaştırıldığında uzmanlaşma düzeylerini anlama imkânı sağlayacaktır.

Böylece mikro-bölgesel himaye modellerinin ayrıntılı bir şekilde araştırılması kolaylaşacak, aynı zamanda, Akdeniz’de, özellikle İtalya ve İslam ile kültürlerarası alışverişler hakkında yeni bilgiler sağlanacaktır. Dr. Vanni, ANAMED’de Bizans ve Selçuklu alçı üretimi ile Osmanlı İmparatorluğu’nun ilk yüzyılları arasındaki bağlantılarını araştıracaktır.