Koparal, Elif

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

Araştırma Konusu: İyonya Bölgesi Kültürel Çevresi: Politika, Uygulama ve Yeni İçgörüler

Dr. Koparal İstanbul, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Arkeoloji Bölümü’nde Doçent olarak görev yapmaktadır. Doktora derecesini “Urbanization Process and Spatial Organization in Klazomenian Khora from Early Iron Age to Roman Period” başlıklı tezi ile Orta Doğu Teknik Üniversitesi Yerleşim Arkeolojisi Programı’ndan aldıktan sonra TUBİTAK desteği ile Doktora Sonrası çalışmalarını University College London’da sürdürmüştür. Halihazırda Klazomenai Kazıları Başkan Yardımcısı ve Urla-Çeşme Yarımadası Arkeolojik Yüzey Araştırmaları proje başkanlığı görevlerini sürdürmektedir. Bilimsel çalışmaları peyzaj arkeolojisi, Ionia arkeolojisi ve toplumsal arkeolojiye odaklanmaktadır. Türkiye Teorik Arkeoloji Grubu’nun kurucularından biri olup TAG-Türkiye toplantılarını düzenlemiştir. 2016 yılında Newton bursu ile “Unlocking the Ionian Landscape: Historic Landscapes of Urla-Çeşme Peninsula” başlıklı projesini Newcastle Üniversitesi, Mc Cord Peyzaj araştırmaları Merkezi işbirliği ile gerçekleştirmiştir. ANAMED’de yürüteceği çalışmalar daha önceki çalışmalarının bir uzantısı olarak Ionia Bölgesi’ndeki arkeoloji pratiğinin politik bağlamını incelemek ve bunun yöntembilime etkisini kavramaya yöneliktir.

Bursiyerin Tanıtım Videosu için tıklayın…

Bursiyer Akademik Yıl Sonu Raporu için tıklayın…