Scroll Top

Dalila Maria Alberghina

Dalila Maria Alberghina
Koç Üniversitesi
Orta ve Geç Tunç Çağı Batı Anadolu’sunda Metal Teknolojisi ve Takası: İzotop Analizleri Yoluyla Bölgeiçi ve Bölgelerarası Edinim Ağlarının Yeniden İnşası

Arkeometalurjik analizler konusunda uzmanlaşmış bir arkeolog ve Koç Üniversitesi Arkeoloji Bölümü’nden doktora derecesine sahip olan Dr. Alberghina’nın araştırmaları, Batı Anadolu’da gelişen MÖ 2. binyıl metal endüstrilerinin artzamanlı ve bölgesel olarak incelenmesine ve daha spesifik olarak Kaymakçı Kalesi’nden elde edilen Geç Tunç Çağı metal topluluğunun metalografik ve bileşimsel analizlerine odaklanmıştır. Türkiye’de uzun yıllar saha arkeoloğu olarak çalışmış olan Dr.Alberghina, hem batı hem de güneydoğu bölgelerinde Tunç Çağı’ndan Klasik Çağ’a kadar uzanan yerleşim yerlerinde kazılar yapmıştır. Ayrıca günümüz Manisa ilinde, yerel beslenme biçimleri ve ortak yaşam üzerine arkeolojik ve antropolojik verileri birleştiren disiplinlerarası bir projenin parçası olarak etnografik araştırmalar yürütmüştür. Daha geniş anlamda, araştırma ilgi alanları, ritüelistik davranış ve antik metalürjik üretimin duyusal yönleri merceklerinden de gözlemlenen, maddiyat ve teknolojinin karmaşık semantiği etrafında dönmektedir. ANAMED doktora sonrası araştırmacısı olarak, mevcut araştırmasını genişleterek, satın alma modellerini analiz etmek ve bunları MÖ 2. binyıl Batı Anadolu’sunda ticaret, kültürel alışveriş ve ekonomik karşılıklı bağımlılık üzerine daha geniş bir tartışmaya bağlamak için Kaymakçı’dan bakır alaşımlı örneklerin izotopik imzalarını inceleyecektir.