Scroll Top

Bergmeier, Armin

Bergmeier, Armin
Leipzig University
Venedik, Anadolu ve Nasıl Romalı Olunur?

Dr. Bergmeier, Leipzig Üniversitesi’nde Orta çağ Akdeniz’i ve Orta Doğu’da Geç Antikçağ, Bizans ve İslam dönemi maddi kültürü üzerine dersler vermektedir. Çalışmaları, farklı kültürlerde birden gerçekleşen değişim ve dönüşümler ile görsel ve metinsel kaynaklar arasındaki ilişkiyi ele alıyor. Hâlen araştırdığı konular arasında Selçuklu ve Osmanlı Anadolu’su ile Venedik’te Bizans kültürel mirası, mistik vizyonlar, zaman, devşirme malzeme kullanımı ve doğal afetler bulunuyor. Bergmeier, New York’taki Columbia Üniversitesi’nde Fulbright bursiyeri, Boğaziçi Üniversitesi Bizans Çalışmaları Araştırma Merkezi’nde ise Andrew W. Mellon bursiyeri olarak bulundu. Visionserwartungen: Visualisierung und Präsenzerfahrung des Göttlichen in der Spätantike (Vizyon Beklentileri: Geç Antikçağ’da İlahi Varlığın Deneyimlenmesi ve Görselleştirilmesi) başlıklı ilk kitabı Göttingen Sanat ve Bilim Akademisi tarafından verilen Hans-Janssen ödülünü aldı. Bergmeier ANAMED’de on ikinci ve on üçüncü yüzyıllarda Venedik ile Doğu Akdeniz arasındaki ilişkiyi inceleyen ikinci kitabı üzerinde çalışıyor. Kültür ve tarih alanında ulus devlet kimliklerine göre yapılan modern ayrımlara karşı çıkan bu çalışması, Bizans’ta, Venedik’te ve Selçuklu Anadolu’sundaki müşterek tarihi ve maddi mirasları kimlik göstergeleri olarak inceleyerek ortak bir Doğu Akdeniz geçmişinin görsel olarak kurulmasını savunuyor.