Scroll Top

Pilavcı, Türkan

Pilavcı, Türkan
Boğaziçi University
Hitit Maddi Kültüründe Mısır Unsurlarının İzini Sürmek: Anadolu’da Sfenksler

Doktorasını Columbia Üniversitesi’nde tamamlayan Dr. Pilavcı’nın uzmanlık alanı antik Yakın Doğu sanatı ve arkeolojisidir. Hitit döneminde Anadolu’daki kült pratiklerini ve ritüellerde kullanılan araç gereçleri inceleyen doktora tezi, “Bir Tanrıya İçmek, Bir İçkiyi Tanrıya Sunmak: Hitit Libasyon Kaplarının Etkenliği” başlığını taşıyor. Pilavcı, lisans derecesini siyaset bilimi ve tarih alanında Boğaziçi Üniversitesi’nden almış, yüksek lisans eğitimini ise KU Leuven’ın Doğu Akdeniz Arkeolojisi programında tamamlamıştır. Birçok arkeoloji projesine katılmış olan Pilavcı, Tarsus-Gözlükule Kazı ve Araştırma Projesi’nin başkan yardımcısıdır. ANAMED’deki çalışmasında Anadolu bağlamındaki sfenks tasvirlerine odaklanacak ve görsel sanatlardaki bu gezgin ikonografinin önemini Doğu Akdeniz üzerinden gerçekleşen temasların bir kanıtı olarak inceleyecektir.