Scroll Top

SARAT Projesi “Arkeolojik Varlıkların Korunması ve Kurtarılması” Çevrimiçi Programı

Konum: Türkiye

Yıl(lar):  2017-2020

Lider Kurum: The British Institute at Ankara (BIAA)

Avrupa Birliği, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı | Kültür Varlıkları, ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün desteği ve ortaklığıyla

Partner Kurumlar: 

Fon:  The Cultural Protection Fund / British Council

Hibe Tutarı: £923,660

Projenin amacı Güneydoğu illeri, Antalya ve İstanbul’a odaklanarak Türkiye’deki arkeolojik varlıkların korunması için kapasite geliştirmeyi ve farkındalık yaratmaktır.

Hedef Alan

Türkiye’nin Güneydoğusu, tarih öncesinden günümüze kadar uzanan zengin bir kültürel mirasa sahiptir. Bu bölgeler, Neolitik Dönemin en eski merkezlerinden (örn., Göbeklitepe) Yakın Doğu’nun ilk tarım köylerine (örn.,Çayönü); Roma imparatorluk döneminin iyi korunmuş şehirlerine (örneğin Zeugma) ve eşsiz ortaçağ Müslüman ve Hristiyan anıtlarına (örn., Diyarbakır) kadar insanlık tarihinin önemli aşamalarını temsil eden arkeolojik kalıntılara sahiptir. Uluslararası öneme sahip bu bölge UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde iyi bir şekilde temsil edilmektedir.

Türkiye’nin başlıca turizm merkezlerinden olan İstanbul ve Antalya’daki müzelerin yanı sıra, Güneydoğu Anadolu’da yeni açılan ve eşsiz bölgesel arkeolojik koleksiyonlara ev sahipliği yapan çok sayıda mekan bulunmaktadır. Bu nedenle, bu mekanların ve personelinin acil durumlara hazırlanması ve tüm bölgeyi etkileyen tehditlerden korunması önemlidir.

Arkeolojik varlıkların korunması için kapasite geliştirme ve farkındalık yaratma

Bu proje boyunca, hem risk yönetimi hem de kurtarma konusunda özelleştirilmiş eğitimler, arkeolojik mirasın korunması ve acil durum önlemlerine hazırlanmaları için bölge müzelerinin özel ihtiyaçlarını karşılayacak ve bu da yerel arkeolojik varlıkların korunması için somut sonuçlar doğuracaktır.

Buna ek olarak, kültürel miras ile yağma ve yasadışı ticaretin uzun vadeli etkileri konusunda farkındalık yaratmak amacıyla eski eser koleksiyoncuları, gazeteciler ve medya için bir dizi girişimde bulunulacaktır. Arkeoloji ile ilgili haberlerin kalitesini ve doğruluğunu artırmak amacıyla hızlı bilgi kontrolü için bir “uzmana sor” sistemi kurulacaktır.

Son olarak, halkın miras algısını ve değerini haritalandırmak için ülke çapında bir anket gerçekleştirilecektir. Anketin sonuçları, miras uzmanları ve yerel yönetimler için, miras varlıklarının toplumlarda ekonomik ve sosyal sermaye oluşturmak için kullanılmasını içeren atölye çalışmalarına öncülük edecek ve aynı zamanda Türkiye’deki arkeolojik varlıkların daha iyi korunmasına ve takdir edilmesine katkıda bulunacaktır.