Scroll Top

Çevre Arkeolojisi Projesi (EnvArch)

Çevresel Arkeoloji Projesi, Anadolu’nun çevresel arkeolojisi üzerine araştırma yapan zooarkeoloji, arkeobotanik, antrakoloji, çevre modelleme ve ilgili alanlardaki uzmanlara araştırma desteği sağlamak amacıyla kurulmuştur.
Bu kapsamda atılan ilk adımlardan biri, Merkez Han’da uzmanların çevresel arkeoloji örnekleri üzerinde çalışabilecekleri 2 stereo mikroskop, 1 trinoküler ışık mikroskobu ve çeşitli ölçüm aletleriyle donatılmış bir laboratuvarın kurulması olmuştur.

Merkez Han’daki Laboratuvar ve Anadolu’nun modern flora ve faunasından örnekler barındıran referans koleksiyonunun yanı sıra, bugüne kadar birçok kişi online ve uygulamalı eğitim programlarına katılarak sertifika almaya hak kazanmıştır.