Scroll Top

BIAA – ANAMED Kültürel Miras Çalışmaları Araştırma Desteği

BIAA

Ankara İngiliz Arkeoloji Enstitüsü (BIAA) ve ANAMED ortak araştırma desteği, Türkiye’nin ve Karadeniz bölgesinin tarihi ve arkeolojik maddi kültürünün anlaşılması, tanıtılması ve/veya korunması ile ilgili özellikle belirli alanlara, anıtlara veya bölgelere atıfta bulunan kültürel miras araştırmalarını desteklemektedir. Başarılı adayların müzecilik, miras yönetimi, koruma veya ilgili bir uzmanlık alanında yüksek lisans veya doktora derecesine sahip olmaları veya bu alanlarda uygun ve karşılaştırılabilir mesleki deneyime sahip olmaları beklenmektedir.

Araştırma Desteği, bir Doktora Sonrası araştırmacıya tam akademik yıl veya bir Kıdemli araştırmacıya bir yarım dönem (15 Eylül – 31 Ocak veya 1 Şubat – 15 Haziran) verilecektir. (Bkz. Araştırmacıların Kıdem Tanımları)

Başarılı aday, araştırma süresinin büyük bölümünde İstanbul’da ikamet edecek, ancak kültürel miras projeleriyle ilgili saha çalışması veya yerinde araştırma yapmak için Türkiye’nin başka bir yerinde iki aya kadar zaman geçirebilecektir. BIAA-ANAMED araştırmacısı, araştırma süresi boyunca BIAA’yı ziyaret etmeli ve Ankara’da halka açık bir konferans vermelidir. BIAA ile yakın ilişkiler kurması şiddetle teşvik edilmektedir. Başvurular içinden Türkiye veya Karadeniz bölgesindeki geçmiş veya mevcut İngiliz araştırma projeleriyle ilgili çalışmalara yer veren adaylara öncelik verilebilir.

Araştırma ve başvuru sürecine ilişkin sorularınızı lütfen anamedapplication@ku.edu.tr adresine yöneltiniz.

SON BAŞVURU TARİHİ: 18 Aralık