Scroll Top

Beate Böhlendorf-Arslan

Beate Böhlendorf-Arslan
University of Marburg
Saygıdan Anmaya: Assos’taki Geç Antik Hac Kilisesi ve Orta Bizans Döneminde Mezarlık Kilisesi’ne Dönüşümü

Dr. Böhlendorf-Arslan, Almanya’daki Philipps-Universität Marburg’da Bizans sanatı ve arkeolojisi profesörüdür. Araştırmaları, çanak çömlek, küçük buluntular ve yerleşim arkeolojisi dahil olmak üzere Türkiye’deki arkeolojik saha çalışmalarına dayanarak Geç Roma ve Bizans imparatorluğunun günlük yaşamına odaklanmıştır. Aynı zamanda Geç Antik Çağ ve Bizans kentsel gelişimi üzerine bir proje de yürüttüğü Assos kazılarında görev almaktadır. ANAMED’deki araştırmaları süresince Troas bölgesinin erken hac yerlerinden biri olan Assos Hac Kilisesi ve aziz mezarına odaklanmaktadır. Bu mezar, sıvıların bir kanaldan mezara geçirilmesiyle ikincil kalıntıların üretimi için kullanılıyordu. Antik sur duvarları içindeki erken Bizans kentinin 8. yüzyılın başlarında sona ermesiyle birlikte kilise de terk edilmiştir. Bazen 9. yüzyıldan itibaren ölen çocuklar eski vaftizhanenin bulunduğu alana gömülmüştür. 11. ve 12. yüzyıllarda kilise kapsamlı bir şekilde yeniden inşa edilmiştir. Bu nedenle beklenen yayın, erken dönem Hıristiyan hac yerinin oluşturulması ve bir orta Bizans mezarlık kilisesine dönüştürülmesine önemli bir katkı sağlayacaktır. Ayrıca araştırma, ölü gömme gelenekleri ve anma törenleri hakkında da fikir verecektir.