Scroll Top

Hale Güney

Hale Güney
Aarhus Institute of Advanced Studies
Eskişehir’de Kültürel Miras Çalışmaları

Son on yılda Türkiye’de kültürel miras konularına olan ilgi artmıştır. Ankara İngiliz Arkeoloji Enstitüsü (BIAA) ve ANAMED tarafından ortaklaşa yürütülen SARAT projesi (Safeguarding Archaeological Assets of Turkey) bugüne kadar ulaşılan bir kilometre taşıdır. ANAMED’de yürüttüğü araştırmanın amacı, Eskişehir ilindeki kültürel mirasın anlaşılmasına yönelik araştırmalara katkıda bulunmaktır. Projenin ilk amacı, eski eserlere yönelik yerel algıları değerlendirmek ve arkeolojik varlıkların korunması konusunda bilgi ve farkındalığı artırmaktır. İkinci amacı ise kuzeydoğu Frigya’daki kutsal toprakları ve kutsallığı araştırmaktır. Proje, şehir merkezlerindeki köy muhtarlarıyla toplantılar düzenleyecek, yerel halkla mahallelerindeki kutsal yerler ve genel olarak arkeolojik varlıklar hakkındaki algıları hakkında 50 kadar görüşme yapacaktır. Türkiye’deki kültürel mirasın yerel anlayışını değerlendirmek için daha fazla vaka çalışmasına ihtiyaç duyulduğundan, bu tür bir proje çok arzu edilmektedir.