Scroll Top

Patricia Blessing

Patricia Blessing
Princeton University
Sanatsal Mekânlar: Anadolu’da Objeler ve İç Mekan Tasarımı, (y. 1200–1500)

Dr. Blessing, Princeton Üniversitesi Sanat ve Arkeoloji Bölümü’nde İslam Sanatı Tarihi alanında Yardımcı Doçent olarak görev yapmaktadır ve doktorasını 2012 yılında tamamlamıştır. İlk kitabı, “Rebuilding Anatolia after the Mongol Conquest: Islamic Architecture in the Lands of Rūm, 1240–1330 (Moğol Fethinden Sonra Anadolu’nun Yeniden İnşası: Rūm topraklarında İslami Mimari) Ashgate, 2014, bölgenin Moğol İmparatorluğu’na katılmasından sonra himaye, siyaset ve mimari üslup arasındaki ilişkiyi incelemektedir. İkinci kitabı “Architecture and Material Politics in the Fifteenth-century Ottoman Empire (On Beşinci Yüzyıl Osmanlı İmparatorluğu’nda Mimari ve Maddi Politika) Cambridge University Press 2022, bölgeler arası alışverişin ve kâğıt kullanımının Osmanlı topraklarındaki yapı pratiklerini nasıl şekillendirdiğini incelemektedir. Dr.Blessing’in şu anki projesi, “Spaces of Artifice: Objects and Interior Design in Anatolia c. 1200-1500 (Sanatsal Mekanlar: Anadolu’da Objeler ve İç Mekân Tasarımı), on ikinci yüzyılın sonlarından on beşinci yüzyılın sonlarına kadar Anadolu’nun İslam mimarisinde nesneler, tasarım ve iç mekânlar arasındaki ilişkiyi ele almaktadır. Ortaya çıkan kitapta ele alınacak daha büyük konular, iç mekan tasarımı ve planlaması; nesnelerin çok duyulu mekan algısıdır. Blessing’in çalışmaları British Academy, Samuel H. Kress Foundation, International Center of Medieval Art, Society of Architectural Historians, Barakat Trust ve Gerda Henkel Foundation tarafından desteklenmiştir.