Scroll Top

Etkinlikler

P
S
Ç
P
C
C
P
P
S
Ç
P
C
C
P
29
30
1
2
3
4
5
7
8
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
28
29
30
31
1
2
ANAMED Lecture: From One Land to Another: Land Frontiers and Maritime Frontiers in the Early Byzantine World
6 Mayıs 2024    
14:00 - 16:00
Prof. Enrico Zanini and Dr. Luca Zavagno have made substantial scholarly contributions to early and middle Byzantine studies, greatly enhancing the existing literature on cities, [...]
Arkeolojinin Arkeolojisi: Disiplinin Yüz Yılına Eleştirel Bir Bakış
9 Mayıs 2024    
16:00 - 17:30
Türkiye’nin ulus devletleşme sürecinde başı çeken bilim dallarından olan arkeoloji, her zaman özel bir konuma sahip oldu. Ulus devletlerin ideolojik sacayaklarından biri olarak ortak geçmiş [...]
Yakın Tarihe bir Fotoğrafçının Gözüyle Bakmak: Selçuk Emden Fotoğraf Koleksiyonu
27 Mayıs 2024    
14:00 - 15:00
ANAMED Kütüphane Konuşmaları 27 Mayıs’ta Cemal Emden ve N. Defne Gier ile devam ediyor. Konuşmanın başlığı ise “Yakın Tarihe bir Fotoğrafçının Gözüyle Bakmak: Selçuk Emden [...]
Yakın Tarihe bir Fotoğrafçının Gözüyle Bakmak: Selçuk Emden Fotoğraf Koleksiyonu
27 Mayıs 2024    
14:00 - 15:00
ANAMED Library Talks continue on May 27 with Cemal Emden ve N. Defne Gier. The talk is entitled “Yakın Tarihe bir Fotoğrafçının Gözüyle Bakmak: Selçuk [...]
19. Yüzyıl Osmanlı Dünyasında Matbu Kitap: Neşir, Piyasa ve Denetim

19. Yüzyıl Osmanlı Dünyasında Matbu Kitap: Neşir, Piyasa ve Denetim

14 Aralık 2023 - 15 Aralık 2023    
09:30 - 18:00 GMT+3
Osmanlı matbuat dünyasının kapılarını ilk defa matbu kitabın izini sürmek için aralayacak olan konferans, Tarih Vakfı, Toplumsal Tarih Akademi ve ANAMED'in iş birliği ile düzenleniyor. [...]
Digital Methods in the Humanities: Challenges, Ideas, Perspectives

Digital Methods in the Humanities: Challenges, Ideas, Perspectives

12 Aralık 2023    
18:00 - 20:00 GMT+3
ANAMED Kütüphane Konuşmaları 12 Aralık’ta Silke Schwandt ve Laura Niewöhner ile devam ediyor. Konuşmanın başlığı “Digital Methods in the Humanities: Challenges, Ideas, Perspectives”. Dijital Beşeri Bilimler yalnızca bilginin algılanmasını, depolanmasını ve yorumlanmasını değil, aynı zamanda araştırma süreçlerini ve sorularını da değiştiren dönüşümsel bir çabadır. Aynı zamanda beşeri bilimler akademisyenleri ve bilgisayar bilimcileri arasında disiplinlerarası iletişimin yeni yollarını da teşvik ediyor. Konuşmada, Bielefeld Üniversitesi'nde, özellikle tarih alanında, bu zorluğu verimli bir şekilde ele alan farklı ortak projeler sunulacak.
Digital Methods in the Humanities: Challenges, Ideas, Perspectives

Digital Methods in the Humanities: Challenges, Ideas, Perspectives

12 Aralık 2023    
18:00 - 20:00 GMT+3
ANAMED Library Talks continue on December 12 with Silke Schwandt and Laura Niewöhner. The talk is entitled “Digital Methods in the Humanities: Challenges, Ideas, Perspectives”. Digital Humanities is a transformational endeavor that not only changes the perception, storage, and interpretation of information but also of research processes and questions. It also prompts new ways of interdisciplinary communication between humanities scholars and computer scientists. The talk will present different collaborative projects at Bielefeld University which deal with this challenge in a productive way, especially in the field of history.
Anadolu Bereketi: Keyif, Tıp ve Ahlak Bağlamında İlaçlar, İksirler ve Baharatlar

Anadolu Bereketi: Keyif, Tıp ve Ahlak Bağlamında İlaçlar, İksirler ve Baharatlar

7 Aralık 2023 - 8 Aralık 2023    
09:00 - 17:00 GMT+3
Anadolu, tarihi boyunca, her zaman ahlaki kabulün sınırında kalmış olsalar bile, yerel, bölgesel ve küresel olarak tıbben ve keyif için sürekli kullanılan önemli sayıda bağımlılık [...]
Anatolian Cornucopia: Drugs, Elixirs, and Spices between Leisure, Medicine, and Morality

Anatolian Cornucopia: Drugs, Elixirs, and Spices between Leisure, Medicine, and Morality

7 Aralık 2023 - 8 Aralık 2023    
09:00 - 17:00 GMT+3
Throughout its history, Anatolia was home to the cultivation, consumption and commerce of a significant number of addictive and intoxicating plant products which were in [...]
Yavuz Sezer Anma Konuşmaları

Yavuz Sezer Anma Konuşmaları

5 Aralık 2023    
18:00 - 21:00 GMT+3
Şam: Kelimelerdeki Şehir Dana Sajdi 05 Aralık 2023 / 18.00 Dana Sajdi konuşmasında, Şam’ı on ikinci yüzyıldan başlayarak modern döneme kadar kesintisiz devam eden gelenekselleşmiş [...]
Yavuz Sezer Memorial Talks

Yavuz Sezer Memorial Talks

5 Aralık 2023    
18:00 - 21:00 GMT+3
Damascus: A City in Words Dana Sajdi 05 December 2023 / 18:00 This is a portrayal of Damascus that is based on a continuous tradition [...]
Intercommunal Musical Geographies of Late Ottoman Istanbul

Intercommunal Musical Geographies of Late Ottoman Istanbul

7 Kasım 2023    
18:00 - 20:00 GMT+3
ANAMED Kütüphane Konuşmaları 7 Kasım'da Panagiotis C. Poulos, Eleni Kallimopoulou ve Christine Philliou ile devam ediyor. Konuşmanın başlığı “Intercommunal Musical Geographies of Late Ottoman Istanbul”. Intercommunal Musical Geographies of Late Ottoman Istanbul (InterMusiG), geç Osmanlı İstanbul'undaki toplumlararası müzikal etkileşim ve/veya dışlanma alanlarını haritalayan ve analiz eden bir araştırma projesidir. Geç Osmanlı İstanbul'unun toplumlararası müzik ilişkilerini oluşturan ve sürdüren değişen kentsel ortamındaki kolektif ağları ve bireysel güzergahları aydınlatmak amacıyla gayri resmi toplumsallık biçimlerine, kamusal müzik performans alanlarına ve müzik yayıncılığı alanına odaklanıyor. Bu konuşmada, geç Osmanlı İstanbul'unda kentsel müzik çalışmalarında mekanın analitik bir araç olarak kullanılmasının metodolojik ve teorik zorlukları ele alınacak ve InterMusiG'in hedefleri ve ana çıktıları sunulacaktır.
Intercommunal Musical Geographies of Late Ottoman Istanbul

Intercommunal Musical Geographies of Late Ottoman Istanbul

7 Kasım 2023    
18:00 - 20:00 GMT+3
ANAMED Library Talks continue on November 7 with Panagiotis C. Poulos, Eleni Kallimopoulou and Christine Philliou. The talk is entitled “Intercommunal Musical Geographies of Late Ottoman Istanbul”. Intercommunal musical geographies of late Ottoman Istanbul (InterMusiG) is a research project that maps and analyses the fields of intercommunal musical interaction and/or exclusion in late Ottoman Istanbul. It focuses on informal modes of sociality, spaces of public musical performance and the field of music publishing, in order to illuminate the collective networks and individual itineraries within the shifting urban environment of late Ottoman Istanbul that constituted and sustained intercommunal musical relations. This talk will address the methodological and theoretical challenges of the use of space as an analytical tool in the study of urban music in the late Ottoman Istanbul and will present the objectives and main output of InterMusiG.
The Cyclops and Odysseus: Cannibalism and the Unflinching Truth about a Violent Hero

The Cyclops and Odysseus: Cannibalism and the Unflinching Truth about a Violent Hero

11 Ekim 2023    
17:00 - 19:00 GMT+3
ANAMED and the Classical Studies Certificate Guest Lecture Series present “The Cyclops and Odysseus: Cannibalism and the Unflinching Truth about a Violent Hero”, a talk [...]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Powered by Events Manager