Scroll Top

Cumhuriyet Türkiyesi’nde Tarih ve Tarihçilik

Cumhuriyet Türkiyesi’nde Tarih ve Tarihçilik
23 Ocak 2024    
16:00 - 17:00
ANAMED Oditoryum
İstiklal Caddesi No: 181 Merkez Han 34433 Beyoğlu İstanbul, Türkiye, İstanbul

Etkinlik Tipi

Türkiye’de tarihin akademik bir disiplin olarak kurumsallaşması hangi döneme ve nasıl bir bağlama tekabül eder? Söz konusu sürecin önemli aktörleri kimlerdir ve bu aktörlerin düşünsel ve metodolojik kaynakları nelerdir? Türkiye’de tarihin akademik/profesyonel bir disipline dönüşme sürecinde devlet nasıl bir rol oynamıştır ve dönemin tarihçilerinin devletle ilişkileri ve politik motivasyonları üzerine ne söylenebilir? Bu süreçte kurulan ve Cumhuriyet dönemindeki tarihçiliği şekillendiren belli başlı kurum, dergi ve yayınlar hangileridir? Türkiye’de akademik tarihçilik hangi konu, dönem ve meseleler üzerine yoğunlaşmıştır ve bu mesai sırasında Avrupa ve Kuzey Amerika tarihçilikleriyle nasıl bir ilişki ve etkileşim içinde olmuştur? Erdem Sönmez, Türkiye’de modern tarihçiliğin seyrini izleyeceği konuşmasında bu gibi sorulara yanıt arıyor.

Erdem Sönmez küresel entelektüel tarih, beşerî bilimler tarihi, tarihyazımı ve tarih metodolojisi yanında, geç Osmanlı ve modern Türkiye düşünce tarihi, siyasal hayatı ve tarihçiliği üzerine çalışıyor. Doktorasını Bilkent Üniversitesi Tarih Bölümünde, yüksek lisansını İstanbul Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünde tamamlayan Sönmez, Harvard Üniversitesi, Siena Üniversitesi ve School of Oriental and African Studies (SOAS) gibi kurumlarda doktora sonrası ve misafir araştırmacı olarak bulunmuştur. Ahmed Rıza: Bir Jön Türk Liderinin Siyasi-Entelektüel Portresi (Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 2012) ve Annales Okulu ve Türkiye’de Tarihyazımı: Annales Okulunun Türkiye’deki Tarihyazımına Etkisi (3. Baskı: Fol Kitap, 2022) başlıklı iki kitabı bulunan Sönmez’in diğer çalışmaları Modern Intellectual HistoryBritish Journal of Middle Eastern Studies, Turkish Historical ReviewMiddle Eastern Studies ve Tarih ve Toplum Yeni Yaklaşımlar gibi dergilerde ve çeşitli kitap derlemelerinde yayımlanmıştır. Hâlen, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Tarih Bölümünde görev yapmakta olan Sönmez, şu sıralar Fuad Köprülü ve Ahmet Refik Altınay’ın entelektüel biyografileri ve tarihçiliklerine odaklanan iki kitap projesi üzerine çalışmaktadır.