Scroll Top

Türkiye’de Sosyal ve Beşeri Bilim Disiplinlerinin 100 Yılına Bakış

Türkiye'de Sosyal ve Beşeri Bilim Disiplinlerinin 100 Yılına Bakış
23 Ocak 2024 - 9 Mayıs 2024    
16:00
ANAMED Oditoryum
İstiklal Caddesi No: 181 Merkez Han 34433 Beyoğlu İstanbul, Türkiye, İstanbul

Etkinlik Tipi

Tarih Vakfı ve Koç Üniversitesi Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi (ANAMED) “Türkiye’de Sosyal ve Beşeri Bilim Disiplinlerinin 100 Yılına Bakış” başlıklı konuşma serisini duyurmaktan mutluluk duyar.  2024 yılında Ocak ve Mayıs ayları arasında sürmesi planlanan konuşma serisi tarih, antropoloji, mimarlık tarihi, sanat tarihi, sosyoloji ve arkeoloji disiplinleri üzerine konuşmaları kapsıyor.

Serinin amacı, Cumhuriyet’in 100. yılı vesilesi ile çeşitli sosyal ve beşeri bilim disiplinlerinin Türkiye’deki serüvenini konuşmak ve bugün geldiği noktayı tartışmaktır. Konuşmalarda, söz konusu disiplinlerin Türkiye’de üniversite ve sivil toplumda kurumsallaşma adımları ve biçimleri, yurtdışındaki kurumsal kültür ile bağları, Erken Cumhuriyet dönemi sonrasında izledikleri akademik yollar, hangi tarihsel dönemlerde, hangi ekoller ya da araştırma alanlarının baskın pozisyon aldığı gibi meseleleri masaya yatırmayı amaçlıyoruz.

Ayrıca, tarihsel bir analiz ile sınırlı kalmayarak, bu disiplinlerin son yıllarda sosyal bilimler içinde konumlarının değişimini, popülerliklerindeki düşüş ya da artış dönemlerini, akademi dışı alanlar ile bağlantılarının aldığı şekilleri tartışacağız. “Türkiye’de Sosyal ve Beşeri Bilim Disiplinlerinin 100 Yılına Bakış” konuşma serisi ile sosyal ve beşeri bilim disiplinlerinin Türkiye’deki yüz yıllık serüvenine, bu disiplinlerin kendilerini tasavvur biçimleri ve yönelimlerine içeriden bir bakış atacağız.