Araştırma


Yeni Kitaplar

Dijital Kültür Ortamında Bilgi Hizmetleri ve Kütüphaneciler

  • Yayınevi: Hiperlink Yayınları
  • Yazar(lar): Mehlika Karagözoğlu Aslıyürek
  • Derleyen(ler): Hatice Bahtiyar

Kültür olgusu, tarih boyunca önce sözle sonra yazıyla varlık bulmuşken, günümüzde içinde hem söz (ses), hem yazı, hem görüntü, hem de başka unsurları barındıran bambaşka bir alana, dijital ortama taşınmıştır. Bugün, yaşayışımız, düşünüşümüz, eylemlerimiz, kısaca yaşam tarzımız, bilgi teknolojilerinin etkisiyle şekillenmekte ve dijital kültür olarak ifade ettiğimiz kavramı oluşturmaktadır. Dijital kültür toplumun bütün katmanlarını ve birçok meslek kolunu etkilemiş, sosyal ve ekonomik hayatta büyük değişim ve dönüşüm süreçleri başlatmıştır.

< DETAY >

Devamı

 

Özel Koleksiyonlar

Anthony Bryer Koleksiyonu

Birmingham Üniversitesi’nde Bizans Tarihi Emeritus Profesörü olan merhum Anthony Bryer (1937-2016), doktorasını Balliol College’de Trabzon İmparatorluğu (1204-1461)  üzerine yazmıştır. Atina Üniversitesi, Dumbarton Oaks Enstitüsü ve Oxford'daki Merton College’da burslu olarak bulunmuştur. Bryer, Pontos coğrafyası, geç Osmanlı ve Bizans İmparatorluğu tarihi, kültürü üzerine The Byzantine Monuments and Topography of the Pontos, Peoples and settlement in Anatolia and the Caucasus, 800-1900,  The post-Byzantine monuments of the Pontos: a source book isimli kitaplara ve sayısız makaleye imza atmıştır. 1976'dan 1994'e kadar yönettiği Birmingham Üniversitesi'ndeki Bizans, Osmanlı ve Modern Yunan Çalışmaları Merkezi'nin kurucusu olan Bryer 1975'te, alanın öncü dergilerinden  “Byzantine and Modern Greek Studies” dergisinin de kuruculuğunu üstlenmiştir. Bryer, The International Association of Byzantine Studies’de İngiliz komitesinin başkanlığını (1989-95) ve Ankara’daki British Institute Of Archaeology’de direktörlük (1996-2000) görevlerini üstlenmiştir.

 

Anadolu Medeniyetleri üzerine araştırmaların duayenlerinden Anthony Bryer’ın, 2016 yılında, vefatından hemen önce Koç Üniversitesi ANAMED Kütüphanesi’ne bağışladığı, aralarında Eastern Churches Review, Byzantinoslavica: International Journal of Byzantine Studies, Byzantion, Revue Internationale des Etudes Byzantines, Petits Propos Culinaires: Essays and Notes to do with Food, Cookery and Cookery Books, Revues des Études Byzantines, Sobornost, Transaction of Royal Historical Society gibi 15 dergi ve kitap serisinden oluşan yaklaşık 500 ciltlik özel koleksiyon, kütüphaneyi özellikle Bizans Çalışmaları alanında daha da zenginleştirmiştir.

 

Koleksiyon ve Anthony Bryer hakkında kütüphanecilerimizin bakış açısını öğrenmek için ANAMED Kütüphanesi Birim Kütüphanecisi Naz Özkan ve NIT Kütüphanesi Birim Kütüphanecisi İrem Ünal’ın blog yazılarına göz atabilirsiniz.

Jacques Lefort Koleksiyonu

Jacques Lefort, à l’École Pratique des Hautes études (IVe section)’ün emeritus direktörü, Bizans çalışmalarının önde gelen uzmanı ve Hatice Gonnet-Bağana’nın çok yakın arkadaşıydı. 2014 yılında, ölümünden kısa bir süre önce, Gonnet-Bağana’nın örneğini takip ederek kıymetli koleksiyonunun ANAMED Kütüphanesi’ne bağışladı. Jacques Lefort koleksiyonu Bizans Tarihi ve Sanat Tarihi alanlarında 636 adet yayından oluşur.

Devamı

 

Bursiyerlerin Yayınları

Turko-Mongol Rulers, Cities and City Life / Türk-Moğol Hükümdarları, Şehirler ve Şehir Hayatı

  • Yayınevi: Brill
  • Yazar(lar): David Durand-Guedy

For nearly a millennium, a large part of Asia was ruled by Turkic or Mongol dynasties of nomadic origin. What was the attitude of these dynasties towards the many cities they controlled, some of which were of considerable size? To what extent did they live like their subjects? How did they evolve? Turko-Mongol Rulers, Cities and City-life aims to broaden the perspective on the issue of location of rule in this particular context by bringing together specialists in various periods, from pre-Chingissid Eurasia to nineteenth-century Iran, and of various disciplines (history, archaeology, history of art). Contributors include: Michal Biran, David Durand-Guedy, Kurt Franz, Peter Golden, Minoru Inaba, Nobuaki Kondo, Yuri Karev, Tomoko Masuya, Charles Melville, Jurgen Paul and Andrew Peacock.

< DETAY >

Tying the Threads of Eurasia: Trans-regional Routes and Material Flows in Transcaucasia, eastern Anatolia and western Central Asia, c.3000-1500BC / Avrasya'nın İplerini Bağlamak: Transkafkasya, Doğu Anadolu ve Batı Orta Asya'da Trans-Bölgesel Rotalar...

  • Yayınevi: Sidestone Press
  • Yazar(lar): Toby C. Wilkinson

The famous ‘Silk Roads’ have long evoked a romantic picture of travel through colourful civilizations that connected the western and eastern poles of Eurasia, facilitating the exchange of exotic luxury goods, peoples, pathogens and ideas. But how far back can we trace such interaction? Increasing evidence suggests considerable time-depth for Trans-Eurasian exchange, with the expanding urban networks of the Bronze Age at times anticipating later caravan routes. Tying the Threads of Eurasia applies advanced GIS modelling and critical social archaeology to carefully selected material remains from these earlier connections in order to understand and explain macro-scale processes of interaction in the wider ancient Near East between 3000 and 1500BC. Evidence related to precious stone, metal and textile objects found in Transcaucasia, eastern Anatolia and Central Asia are examined critically and spatially to provide new insights into changing socio-economic relations within and beyond these case-study regions.
 

< DETAY >

Devamı

 

Kütüphane Rehberleri

Byzantine Constantinople

Bizans İstanbul'u hakkında hazırlanan ayrıntılı bir rehber.

Yunan Uygarlığı Rehberi: Genel Bir Bakış

Koç Üniversitesi'nin ilgili bölümlerinden hocaları ve öğrencileri, ANAMED'in ve AKMED'in araştırmacılarıyla birlikte, Yunan uygarlığına karşı ciddi bir ilgi göstermektedirler. Bu da geniş çapta kaynak ve araçlara gereksinim doğuruyor.

Devamı

 

 
Faydalı linkler