Scroll Top

Modül 1 – Kütüphane Eğitimleri

Sunumun başlığı: Discovering Primary Source Databases (Supplementum Epigraphicum Graecum, Thesaurus Linguae Graecae (TLG), Patrologia Graeca)

Konuşmanızın Özeti (100 kelime): Bu webinarda Thesaurus Linguae Graecae (TLG), Supplementum Epigraphicum Graecum (SEG) ve Patrologia Graeca (PG) veri tabanları tanıtılacaktır. Üç veri tabanının tümü, Antik Yunan ve Geç Antik Çağ’dan yazarların ve metinlerin birincil kaynaklarını içerir. Web seminerinin sonunda, üç veritabanına aşina olacak ve farklı araçların nasıl kullanılacağını keşfedeceksiniz. Bu, antik dünyanın birincil kaynaklarını kolayca araştırmanıza ve kullanmanıza izin verecektir.

Thesaurus Linguae Graecae (TLG), Homer ve MS 600 arasındaki dönemden günümüze kalan neredeyse tüm antik Yunan metinlerini ve MS 600 ile Bizans’ın 1453’teki düşüşü arasındaki döneme tarihlenen birçok metni içerir.

Supplementum Epigraphicum Graecum (SEG), yeni yayınlanan Yunanca yazıtları ve daha önce bilinen belgeler üzerindeki çalışmaları toplayan yıllık bir yayındır. Her cilt tek bir yılın hasadını içerir ve tüm Yunan dünyasını kapsar.

Patrologia Græca (PC), birinci yüzyıldan 1478’e kadar Yunan Rahiplerinin eserlerini ve ayrıca tüm büyük ve küçük Yunan yazarlarını ve Hıristiyan Antik Çağı ve Orta Çağ’ın en önemli metinlerini toplar. Yunan Patrolojisi’nin 161 ciltlik yazılarının derlenmiş koleksiyonunu içerir.

Konuşmacı (lar)’ın Kısa Biyografisi (100 kelime): 2013 yılında Marmara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi bölümünden mezun oldu. Aynı yıl Portakal Kültür ve Sanat Evi’nde Kütüphane Sorumlusu olarak çalışmaya başladı. Bahçeşehir Koleji, İKSV gibi kurumlarda kütüphanecilik yaptı. 2016 yılından bu yana Koç Üniversitesi Suna Kıraç Kütüphanesi’nde Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi (ANAMED) Birim Kütüphanecisi olarak çalışma hayatına devam ediyor. 2020 yılında başladığı Marmara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi bölümünde yüksek lisans eğitimine devam etmektedir.

Öğrenim Gördüğünüz/Çalıştığınız Kurum: Marmara Üniversitesi / Koç Üniversitesi

Sunumun başlığı: Suna Kıraç Kütüphanesinin Hazinelerini Keşfedin!

Konuşmanızın Özeti (100 kelime):

Suna Kıraç Kütüphanesi’nde kitap, dergi, gazete, elektronik kaynak, tez, konferans bildirilerinden oluşan zengin bir koleksiyon bulunmaktadır. Bu eğitimde, arkeoloji, sanat tarihi, tarihi alanlarında araştırmalarınızda kullanabileceğiniz kütüphane kaynakları hakkında bilgi sahibi olacaksınız.

Ayrıca temel aramanın nasıl yapılacağı, ilgili veri tabanlarının nasıl seçileceği, tam metin akademik ve hakemli dergi makalelerine / e-kitaplara / tezlere nasıl ulaşılacağı, anahtar kelimelerin ve konu terimlerinin nasıl bulunacağı, tam metin, hakem onaylı ve tarih sınırlandırıcı kriterlerinin nasıl kullanılacağı, en son makaleleri nasıl ulaşılabileceği, arama terimleriyle ilgili yeni makaleler için nasıl hatırlatma alabileceği, otomatik kaynakça oluşturma, Açık Erişim (OA) kaynaklarını bulma ve kullanma, Google Scholar’ın kullanımı konularına değineceğiz.

Konuşmacı (lar)’ın Kısa Biyografisi (100 kelime):

Naz Özkan, 2020 yılından bu yana Koç Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (CASE) ve Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün (CSSH) liaison kütüphanecisi ve Koç Üniversitesi Suna Kıraç Kütüphanesi’nde referans ve tanıtım kütüphanecisi olarak çalışmaktadır. 2016 – 2020  yılları arasında Koç Üniversitesi Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi (ANAMED) birim kütüphanecisi ve ANAMED Kütüphanesinin BiblioPera temsilcisi olarak çalışmıştır. 2013 yılında Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü’nden ve 2022 yılında İstanbul Üniversitesi Kültürel Miras ve Turizm Bölümü’nden mezun olmuştur.

Şubat 2020’den bu yana, Suna Kıraç Kütüphanesi’nin referans ve  tanıtım kütüphanecisi olarak, çeşitli görevlerde bulundu ve sayısız projeye katıldı. Kütüphanenin eğitim programlarına destek olma, ders odaklı kütüphane eğitimleri düzenleme, öğrencilere birebir araştırma desteği verme, konu odaklı kütüphane rehberleri oluşturma, kütüphane sosyal medya hesaplarını yönetme ve tanıtım faaliyetlerinde yer alma, farklı temalarda kitap sergileri düzenleme, SKL Sanal Kitap Kulübü toplantıları organize etme, Suna Kıraç Kütüphanesi Hazine  Serisine katkıda bulunma gibi görevleri yürütmekte olan Özkan, çalışmalarını çeşitli ulusal ve uluslararası konferanslarda sunmuştur. 2021 yılından beri Koç Üniversitesi Suna Kıraç Kütüphanesi “İstanbul’u Dinliyorum…” isimli podcast serisini yapmaktadır.

Öğrenim Gördüğünüz/Çalıştığınız Kurum:

Naz Özkan

Koç Üniversitesi Suna Kıraç Kütüphanesi Referans ve Tanıtım Kütüphanecisi

Sunumun başlığı: Arkeolojide Bilgi Kaynakları ve Literatür Tarama

Konuşmanızın Özeti (100 kelime): Bu sunumda arkeoloji ve eskiçağ bilimleri alanlarında çalışan araştırmacılara, araştırma ve değerlendirme yöntemleri, zengin bir literatür tarama için ip uçları, alanda hizmet veren kütüphaneler, kaynaklardan etkili yararlanmak ve alandaki temel kaynaklar, veri tabanları ve arşivler hakkında bilgi verilecektir.

Konuşmacı (lar)’ın Kısa Biyografisi (100 kelime): Dr. Remziye Boyraz Seyhan, Akdeniz Üniversitesi Arkeoloji Bölümü’nden mezun olmuştur. “Antik Çağlarda Pelta” başlıklı yüksek lisans tezini da aynı üniversitede tamamlamış olup, doktorasını İstanbul Üniversitesi Eski Çağ Tarihi Anabilim Dalında “Seleukeia (Silifke): Tarihi ve Sikkeleri” başlıklı çalışması ile almıştır. 2007 yılından beri Koç Üniversitesi Suna & İnan Kıraç AKMED’de Kütüphane Sorumlusu olarak çalışmaktadır.

Öğrenim Gördüğünüz/Çalıştığınız Kurum: Koç University Suna & İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Merkezi