Anadolu’nun Kadim Dilleri Yaz Programı (ALA)


Tarih
: 29 Haziran – 17 Temmuz 2020

Yer: Koç Üniversitesi Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi (ANAMED) Beyoğlu, İstanbul

Son Başvuru Tarihi: 9 Mart 2020

Pandemi sebebiyle 2020 Anadolu’nun Kadim Dilleri Yaz Programı, 3 haftalık çevrimiçi bir program olarak revize edilmiştir.

Anadolu’da en eski yazılı belgeler, Eski Asurca olarak bilinen Akkadca’nın bir lehçesiyle Orta Tunç Döneminde yazmış olan Asurlu tüccarlardan gelmektedir. Hititlerin kurduğu ve varlığını MÖ 17. ile 12. yüzyıl arası sürdürmüş olan devletleri, Hititçe ve Akkadca belgelerin korunduğu bir arşiv oluşturmuştu. Geç Tunç Döneminin sonlanmasının ardından Asur Krallığı Anadolu’ya yayıldı ve arkasında Anadolu tarihine ışık tutan belgeler bıraktı. 

Anadolu’nun Kadim Dilleri Yaz Programı da buradan hareketle, tarihi MÖ 20. yüzyıla kadar giden, Anadolu’nun en eski tarihi belgelerini inceleyebilmek için genç araştırmacılara gerekli altyapıyı sağlamayı amaçlıyor. Hititçe, Akkadca ve Sümerce dillerine kapsamlı bir giriş sunan, üç haftalık yoğun programda, bu dillerin yanı sıra temel Luvice ve temel çivi yazısı atölyeleri gerçekleştirilecektir.

Programın öğretim hedefleri:

 • Hititçe ve Akkadca hakkında temel bilgi
 • Çivi yazısı hakkında temel bilgi
 • Asuroloji ve Hititolojinin temel kaynaklarını ve uzman metin yayınlarını etkin biçimde takip edebilmek

Program dili İngilizce’dir. Başvuru ve program hakkında detaylı bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.

 

1. Başvuru Koşulları

 • Program lisans ve lisansüstü öğrencilerin katılımına açıktır. Diğer başvurular program koordinatörü tarafından değerlendirilicektir.
 • Hititçe, Akadca veya Sümerce dillerini bilme koşulu bulunmamaktadır.
 • Öğretim dili İngilizce’dir, bu nedenle katılımcıların iyi düzeyde İngilizce’ye sahip olmaları beklenmektedir.


2. Dersler ve Aktiviteler

Dersler:

Program, başlangıç seviyesinde Hititçe, Akadca ve Sümerce dil kursları sunacaktır. Katılımcılardan verilen üç dilden (Hititçe, Akadca ve Sümerce) en az ikisini seçmeleri beklenir. Üç dilde de ders almak isteyen öğrenciler koordinatörün onayına ihtiyaç duyacaktır.

Dersler haftada beş gün (Pazartesi-Cuma) yapılacak ve katılımcıların tüm derslere katılmaları beklenmektedir. Hafta sonları ödevler, atölye çalışmaları ve araştırmalar için ayrılacaktır. (bkz: Ders Programı ve İçeriği)

Programda üç atölye çalışmasına yer verecektir:

 • Luvice’ye Giriş
  Bu üç günlük yoğun atölyede öğrenciler Luvice dilbilgisi ve epigrafisinin temellerini öğrenecekler.
 • Çiviyazısı Epigrafisi Atölyesi
  Çiviyazısı epigrafisi üzerine yapılacak bu atölyede, öğrenciler çivi yazısı tabletlerinin imzalarını (el çizimleri) ve dijital çizimlerini nasıl hazırlayacaklarını öğrenecekler. Atölye, öğrencilerin hakiki kil tabletler üzerinde çalışma fırsatına sahip olacakları İstanbul Arkeoloji Müzeleri’nin Çivi Yazısı Tablet Arşivlerinde gerçekleştirilecek.
 • Çiviyazısı Tablet Atölyesi
  Bu atölyede öğrenciler, bir kil tablet, tahta kalemi yapmayı ve Hititçe ve Akadca’dan çevirdikleri cümleleri tabletlerin üzerine işlemeyi öğrenecekler.

Aktiviteler:

Program bu sene de (daha sonra duyurulacak olan) alanında tecrübeli bir araştırmacıyı ağırlayacak. Geçmiş yıllarda konuk olan isimler arasında Dr. Mark Weeden, Prof. Ignacio Márquez Rowe, Prof. Barbara Alexandra Böck ve Doç. Eva von Dassow var.


3. Ders Materyalleri

Tüm ders materyalleri eğitmenler tarafından sağlanacaktır.


4. Eğitmenler

Dr. N. İlgi GERÇEK (Bilkent Üniversitesi) – Hititçe Eğitmeni & Koordinatör

Bilkent Üniversitesi Arkeoloji Bölümü’nde öğretim üyesidir. Lisansını Bilkent Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü’nde tamamlayan Gerçek, yüksek lisans ve doktora derecelerini ise University of Michigan’da Hitit ve Mezopotamya Çalışmaları alanında almıştır. Doktora sonrası araştırma bursu ile University of Copenhagen’e gitmeye hak kazanan Gerçek, aynı zamanda hem ANAMED, hem de İstanbul Üniversitesi bünyesindeki Hititoloji Bölümü’nde araştırmacı ve eğitimci pozisyonlarında bulunmuştur. Araştırmaları Geç Tunç Çağı Anadolu’nun sosyal ve politik tarihi, özellikle de ve Hitit Anadolusu’nda emperyalizm, sınırlar, kimlik, göçebelik ve tarihsel coğrafya üzerinde yoğunlaşmaktadır.

Doç. Dr. Selim Ferruh ADALI (Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi) – Akadca Eğitmeni

Dr. Adalı Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Tarih Bölümü öğretim üyesidir. Doktorasını University of Sidney, Antik Tarih Bölümü’nde tamamlayan Adalı, 2009-2015 yılları arasında Bilkent Üniversitesi’nde Akadca, Sümerce ve Hititçe dersleri vermiştir. 2013-2014 yılları arasında Koç Üniversitesi Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi’nde Kıdemli Bursiyer olarak bulunmuştur. Geç Assur döneminde iklim değişikliğinin rolü, Asur ve Babil edebiyatı ve alamet metinlerinin yanı sıra İskitlerin ve Kimmerlerin antik Yakın Doğu’daki rolü üzerine araştırmalar yapmaktadır. Doktora tezi 2011 yılında Helsinki’deki Asur Araştırmaları Devlet Arşivleri dizisi kapsamında yayınlandı.

Dr. Jana MATUSZAK (SOAS) – Sümerce Eğitmeni

Dr. Matuszak Tübingen (Almanya), Londra (İngiltere) ve Bern (İsviçre)’de Eski Yakın Doğu Dilleri, Eski Yakın Doğu Arkeolojisi ve Karşılaştırmalı Din okudu. Doktora derecesini 2017 yılında Tübingen Üniversitesi’nden “Ve siz, siz kadın mısınız?!” başlıklı tezi ile aldı. Bu tezi ile Uluslararası Asurbilim Derneği Tez Ödülü (2018) ve Alman Akademik Burs Vakfı’nın (2019) Johannes Zilkens Beşeri ve Sosyal Bilimler Tez Ödülü’nü (2019) aldı. Halen Akadca, Sümerce ve Hitit dillerini öğrettiği ve Sümer edebiyatı üzerine araştırmalarına devam ettiği SOAS Üniversitesi Londra’daki Eski Yakın Doğu Araştırmaları’nda öğretim üyesidir.

Doç. Dr. Hasan PEKER (Istanbul University) – Luvice Eğitmeni

İstanbul Üniversitesi Eski Diller ve Kültürler Bölümü öğretim üyesidir. İstanbul Üniversitesi’nden Hittitoloji ve Yakın Doğu Arkeolojisi alanlarında lisans, Hititoloji alanında yüksek lisans ve doktora derecelerine sahiptir. 2015-2016 yılları arasında Koç Üniversitesi’nde Hititçe ve Luvice dersleri vermiştir.  İstanbul ve Boğaziçi Üniversitelerinde Hititçe, Luvice, Akadca ve Eski Mısırca dersleri vermektedir. Geç Tunç ve Demir Çağlarında Anadolu ve Suriye’nin siyasi tarihi ve kronolojisi ile ilgilenmektedir. Son yayınlarında Geç Hitit Krallığı Karkamış ve Gurgum’un (Kahramanmaraş) yeni kronolojilerini yeniden yapılandıran Peker, Karkamış Türk-İtalyan Heyeti’nin Kazı Başkan Yardımcısıdır.


5. Sertifika ve Transkriptler

ANAMED, programı başarıyla tamamlayan bütün öğrencilere sertifika temin eder. Resmi transkript belgesi istiyorsanız lütfen anamedprograms@ku.edu.tr ile önceden iletişime geçiniz.


6. Konaklama

Katılımcıların tek veye çift kişilik ANAMED yurtlarında kalmaları beklenir. Dersler de aynı bina içerisinde gerçekleştirilir.
Öğle yemeği haftanın beş günü temin edilir; öğrencilere yakınlardaki restoranlardan birinde geçen yemek fişi sağlanır.


7. Yükümlülükler

Uçak biletleri, vize bedeli ve tüm kişisel harcamalar katılımcıların kendilerine aittir.
Seyahat ve sağlık sigortaları her katılımcı için zorunludur. ANAMED sorumluluk kabul etmemektedir.


8. Ücretler

2020 dönemi için program ücreti $1500 USD‘dir. Program ücreti, ders materyalleri, gezi alanlarına ulaşım, haftanın dört günü öğle yemekleri ve ANAMED Kütüphanesi’ne erişimi kapsar.


9. Burslar

ANAMED limitli sayıda ihtiyaç ve başarı bursu imkanı sunacaktır. Burs başvurusunda bulunmak için, lütfen yazacağınız Niyet Mektubu’na burs için değerlendirilmek istediğinizi belirten bir paragraf ekleyiniz.

Burslar şu şekilde kategorilere ayrılmıştır:

 • Tam Burslar (Adayların yalnızca uçuş ve kişisel harcamalarını karşılamaları beklenir.)
 • Yarım Burslar (Adayların program ücretinin yarısı ile uçuş ve kişisel harcamalarını karşılamaları beklenir.)

Bu burslar Koç Üniversitesi Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi (ANAMED) tarafından karşılanmaktadır.


10.
Nasıl Başvuru Yapılır

Başvurunuzu tamamlamadan önce “1. Başvuru Koşulları” kısmını incelemeyi ve uygun bir aday olup olmadığınızı kontrol etmeyi unutmayınız.

Başvurunuzu tamamlamak adına Başvuru Formu’nu doldurunuz ve referans mektubunuzu eğitmeninizden son başvuru tarihinden önce anamedprograms@ku.edu.tr hesabına iletmesini rica ediniz. Referans mektubu talebi başvuru sahibinin sorumluluğundadır.

Online formun işlevselliğini koruması adına başvurunun tek seferde tarayıcı penceresi kapatılmadan tamamlanması gerekmektedir. Başvuru formunda gerekecek bilgilerin listesi için buraya tıklayabilirsiniz.

Son Başvuru Tarihi:9 Mart 2020
Sonuçlar Mayıs’ın ilk haftasından önce açıklanacaktır.


Ayrıntılı bilgi için anamedprograms@ku.edu.tr ile iletişime geçebilirsiniz.