Anadolu’nun Kadim Dilleri Yaz Programı (ALA) çevrimiçi

Tarih: 26 Temmuz – 13 Ağustos 2021 Başvuru Dönemi: 1 Mart – 1 Nisan 2021, 23:59 (GMT +03:00, Türkiye saatiyle) Anadolu'da en eski yazılı belgeler, Eski Asurca olarak bilinen Akkadca'nın bir lehçesiyle Orta Tunç Döneminde yazmış olan Asurlu tüccarlardan gelmektedir. Hititlerin kurduğu ve varlığını MÖ 17. ile 12. yüzyıl arası sürdürmüş olan devletleri, Hititçe ve Akkadca belgelerin korunduğu bir arşiv oluşturmuştu. Geç Tunç Döneminin sonlanmasının ardından Asur Krallığı Anadolu'ya yayıldı ve arkasında Anadolu tarihine ışık tutan belgeler bıraktı.  Anadolu'nun Kadim Dilleri Yaz Programı da buradan hareketle, tarihi MÖ 20. yüzyıla kadar giden, Anadolu'nun en eski tarihi belgelerini inceleyebilmek için genç araştırmacılara gerekli altyapıyı sağlamayı amaçlıyor. Hititçe, Akkadca dillerine bir giriş sunan, üç haftalık çevrimiçi programda, bu dillerin yanı sıra Luvice ve Sümerce atölyeleri de gerçekleştirilecektir. Programın öğretim hedefleri:
  • Hititçe ve Akkadca hakkında temel bilgi
  • Çivi yazısı hakkında temel bilgi
  • Asuroloji ve Hititolojinin temel kaynaklarını ve uzman metin yayınlarını etkin biçimde takip edebilmek
  • Sümerce ve Luvice dillerine giriş
Program dili İngilizce'dir. Başvuru ve program hakkında detaylı bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.  

1. Başvuru Koşulları

  • Program ilgili alanlardan lisans ve lisansüstü öğrencilerin katılımına açıktır. Diğer başvurular program koordinatörü tarafından değerlendirilicektir.
  • Hititçe, Akadca, Sümerce veya Luvice dillerini bilme koşulu bulunmamaktadır.
  • Öğretim dili İngilizce'dir, bu nedenle katılımcıların iyi düzeyde İngilizce'ye sahip olmaları beklenmektedir.
 

2. Dersler 

Program, başlangıç seviyesinde Hititçe ve Akadca dil kursları sunacaktır.  Dersler Zoom üzerinden haftada beş gün (Pazartesi-Cuma) yapılacak ve katılımcıların tüm derslere katılmaları beklenmektedir. Hafta sonları ödevler, atölye çalışmaları ve araştırmalar için ayrılacaktır. (bkz: Ders Programı ve İçeriği) Programda iki atölye çalışmasına yer verecektir, katılımcıların en azından seçtikleri bir atölyeye katılımı zorunludur:
  • Luvice'ye Giriş Bu beş günlük yoğun atölyede öğrenciler Luvice dilbilgisi ve epigrafisinin temellerini öğrenecekler.
  • Sümerce'ye Giriş Bu beş günlük yoğun atölyede öğrenciler Sümerce dilbilgisi ve epigrafisinin temellerini öğrenecekler.
 

3. Ders Materyalleri

Tüm ders materyalleri eğitmenler tarafından dijital olarak sağlanacaktır.  

4. Eğitmenler

Dr. N. İlgi GERÇEK (Bilkent Üniversitesi) – Hititçe Eğitmeni & Koordinatör Bilkent Üniversitesi Arkeoloji Bölümü'nde öğretim üyesidir. Lisansını Bilkent Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü'nde tamamlayan Gerçek, yüksek lisans ve doktora derecelerini ise University of Michigan’da Hitit ve Mezopotamya Çalışmaları alanında almıştır. Doktora sonrası araştırma bursu ile University of Copenhagen’e gitmeye hak kazanan Gerçek, aynı zamanda hem ANAMED, hem de İstanbul Üniversitesi bünyesindeki Hititoloji Bölümü’nde araştırmacı ve eğitimci pozisyonlarında bulunmuştur. Araştırmaları Geç Tunç Çağı Anadolu’nun sosyal ve politik tarihi, özellikle de ve Hitit Anadolusu’nda emperyalizm, sınırlar, kimlik, göçebelik ve tarihsel coğrafya üzerinde yoğunlaşmaktadır. Doç. Dr. Selim Ferruh ADALI (Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi) – Akadca Eğitmeni Dr. Adalı Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Tarih Bölümü öğretim üyesidir. Doktorasını University of Sidney, Antik Tarih Bölümü’nde tamamlayan Adalı, 2009-2015 yılları arasında Bilkent Üniversitesi'nde Akadca, Sümerce ve Hititçe dersleri vermiştir. 2013-2014 yılları arasında Koç Üniversitesi Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi'nde Kıdemli Bursiyer olarak bulunmuştur. Geç Assur döneminde iklim değişikliğinin rolü, Asur ve Babil edebiyatı ve alamet metinlerinin yanı sıra İskitlerin ve Kimmerlerin antik Yakın Doğu'daki rolü üzerine araştırmalar yapmaktadır. Doktora tezi 2011 yılında Helsinki'deki Asur Araştırmaları Devlet Arşivleri dizisi kapsamında yayınlandı. Dr. Jana MATUSZAK (Tübingen Üniversitesi) – Sümerce Eğitmeni Dr. Matuszak, Tübingen Üniversitesi (Almanya) Eski Yakın Doğu Araştırmaları Enstitüsü'nde öğretim üyesidir. Tübingen (Almanya), Londra (İngiltere) ve Bern (İsviçre)'de Eski Yakın Doğu Dilleri, Eski Yakın Doğu Arkeolojisi ve Karşılaştırmalı Din okudu. Doktora derecesini 2017 yılında Tübingen Üniversitesi'nden “Ve siz, siz kadın mısınız?!” başlıklı tezi ile aldı. Bu tezi ile Uluslararası Asurbilim Derneği Tez Ödülü (2018) ve Alman Akademik Burs Vakfı'nın (2019) Johannes Zilkens Beşeri ve Sosyal Bilimler Tez Ödülü'nü (2019) aldı. 2015-2020 yılları arasında Jena Üniversitesi'nde (Almanya) ve Londra SOAS Üniversitesi'nde (İngiltere) öğretim ve araştırma pozisyonlarında yer aldı. 2021 yılından itibaren Tübingen Üniversitesi'ne katıldı. Burada Sümerce ve Akadca dersleri vermektedir. Araştırma ilgi alanları arasında Eski Yakın Doğu'da cinsiyet, Eski Babil hukuk ve entelektüel tarihinin yanı sıra Sümerce’nin, anadili Akadca olanlar tarafından anlaşılması ve aktarılması yer almaktadır. Doç. Dr. Hasan PEKER (İstanbul Üniversitesi) – Luvice Eğitmeni İstanbul Üniversitesi Eski Diller ve Kültürler Bölümü öğretim üyesidir. İstanbul Üniversitesi’nden Hittitoloji ve Yakın Doğu Arkeolojisi alanlarında lisans, Hititoloji alanında yüksek lisans ve doktora derecelerine sahiptir. 2015-2016 yılları arasında Koç Üniversitesi’nde Hititçe ve Luvice dersleri vermiştir.  İstanbul ve Boğaziçi Üniversitelerinde Hititçe, Luvice, Akadca ve Eski Mısırca dersleri vermektedir. Geç Tunç ve Demir Çağlarında Anadolu ve Suriye’nin siyasi tarihi ve kronolojisi ile ilgilenmektedir. Son yayınlarında Geç Hitit Krallığı Karkamış ve Gurgum’un (Kahramanmaraş) yeni kronolojilerini yeniden yapılandıran Peker, Karkamış Türk-İtalyan Heyeti'nin Kazı Başkan Yardımcısıdır.  

5. Sertifika ve Transkriptler

ANAMED, programı başarıyla tamamlayan bütün öğrencilere dijital bir sertifika temin eder. Resmi transkript belgesi istiyorsanız lütfen anamedprograms@ku.edu.tr ile önceden iletişime geçiniz.  

6. Ücretler

2021 yazında çevrimiçi olarak gerçekleşecek olan Anadolu'nun Kadim Dilleri Yaz Programı'nın öğrenim ücreti $500 USD'dir.  

7. Burslar

ANAMED ihtiyaç ve başarı durumuna göre limitli sayıda burs imkanı sunacaktır. İlgili alanlardan başvuran sayılı Koç Üniversitesi yüksek lisans öğrencisine, Koç Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (GSSSH) tarafından tam burs sağlanacaktır. Burs başvurusunda bulunmak için, lütfen yazacağınız Niyet Mektubu’na burs için değerlendirilmek istediğinizi belirten bir paragraf ekleyiniz.  

8. Nasıl Başvuru Yapılır

Başvurunuzu tamamlamadan önce “1. Başvuru Koşulları” kısmını incelemeyi ve uygun bir aday olup olmadığınızı kontrol etmeyi unutmayınız. Başvurunuzu tamamlamak adına Başvuru Formu’nu doldurunuz ve referans mektubunuzu eğitmeninizden son başvuru tarihinden önce anamedprograms@ku.edu.tr hesabına iletmesini rica ediniz. Referans mektubu talebi başvuru sahibinin sorumluluğundadır. Online formun işlevselliğini koruması adına başvurunun tek seferde tarayıcı penceresi kapatılmadan tamamlanması gerekmektedir. Başvuru formunda gerekecek bilgilerin listesi için buraya tıklayabilirsiniz.
Son Başvuru Tarihi:1 NİSAN 2021
Sonuçlar Mayıs ayı içerisinde açıklanacaktır.
Ayrıntılı bilgi için anamedprograms@ku.edu.tr ile iletişime geçebilirsiniz.