Scroll Top

Kültürel Sürdürülebilirliğin Rotası: Anadolu Kültür Mirası’nın İzinde

Kültürel Sürdürülebilirliğin Rotası: Anadolu Kültür Mirası’nın İzinde
2 Nisan 2024    
18:00 - 20:00

ANAMED Kütüphane Konuşmaları 2 Nisan’da Elvan Şenörer, Selin Atacı Yalçın, Kübra Akdağ ve Ferzan Durul ile devam ediyor. Konuşmanın başlığı “Kültürel Sürdürülebilirliğin Rotası: Anadolu Kültür Mirası’nın İzinde”.

İnsanlığın var olduğu dönemden itibaren neredeyse bir örüntü gibi üretilen, kuşaklar boyu aktarılan, zamanın koşullarına bağlı olarak değişen kültür, özünde “insanın ortaya koyduğu, içinde kendisinin var olduğu bir gerçekliktir. Böyle bir bakış açısıyla kümülatif olarak geçmiş nesillerin meydana getirdiği ve kuşaktan kuşağa aktardığı maddi ve manevi öğelerin hepsi kültür mirasını oluşturmaktadır. Evrensellik dizgesinde, insanlık tarihinin ve çeşitliliğinin ürünü olan kültür mirası, gelecek nesillere aktarılabilmesi, tanınması ve korunması koşuluyla mümkündür. İşte tam da bu noktada “Anadolu Kültür Mirası’nın İzinde” kitabı sürdürülebilirlik prensibiyle, Anadolu coğrafyasındaki kültürel zenginliği tanıma, kültür mirasımızı gelecek nesillere etkin, eğlenceli ve kalıcı olarak aktarma niyeti taşımaktadır. Kitap kurgusunda yer alan “biliyor muydun”, “keşfedelim”, “hayal edelim”, uygulayalım” bölümleri ise kalıcı öğrenmeyi sağlarken, çok duyulu ve düşünsel boyutta deneyimin kapılarını da arayalarak kalıcı öğrenmenin eşiğinden geçirmeyi amaçlamaktadır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Bu ayki konuşmamızın konusu 23 Nisan’a özel, çocuklar için yazılmış bir kitap olması sebebiyle, bu konuşmamız velilerin çocuklarıyla birlikte katılabileceği bir etkinliktir. Konuşmamız çevrimiçi ve Türkçe olacaktır. Konuşmaya kayıt olmak için lütfen “Kayıt Ol”a tıklayınız.

Görsel: Anadolu Kültür Mirası’nın İzinde – Poster