Scroll Top

Geç Osmanlı ve Fransız Mandası Döneminde Suriye Toprakları (1880–1936)

by Ellis Emma Garey, ANAMED Doktora Bursiyeri (2020–2021)
anamed-blog-screenimage

2020–2021 akademik yılı boyunca ANAMED bana paha biçilmez bir destek sağladı. Araştırmamı tamamen planladığım şekilde gerçekleştiremesem de ANAMED’in desteği tezimde ve pek çok şekilde gelişme sağlamama yardımcı oldu.

Tezim, geç Osmanlı ve Fransız Mandası döneminde Suriye topraklarına (1880–1936) odaklanıyor. Tezde insanların kendilerini nasıl işçi olarak tanımladığı, sonra da buna dayanarak nasıl taleplerde bulunduğu ya da eyleme geçtiklerini inceleyerek sosyal hareketler, kapitalist gelişim ve devlet oluşumuyla ilgili konular üzerinde duruyorum. Bu döneme dair anlatılar, genellikle kontrollü Osmanlı merkezileşmesi ve yabancıların buna rakip tacizleri ile başlayıp Avrupa’nın sömürge egemenliği ile sona eriyor. Bu anlatımda, Birinci Dünya Savaşı’nın ardından Fransız mandasının dayatılması, Osmanlı geçmişi ile tüm bağların koptuğu ve bölgenin çağdaş ulusal sınırlarının çizildiği keskin bir tarihsel kırılma noktası olarak anlaşılıyor. Projem bu iki tarihsel dönem arasında önemli bir süreklilik olarak Geç Osmanlı döneminde ortaya çıkan yeni kolektif eylem ve toplumsal mücadele biçimlerini ön plana çıkarıyor. 2020–2021 akademik yılında ANAMED bursiyeri olarak, önceki ziyaretlerimde topladığım kaynakları düzenlemeye, yeni ortaya çıkan elektronik kaynakları tanımaya, tezimle ilgili ikincil literatürü daha ayrıntılı olarak incelemeye ve tezimi yazmaya odaklandım.

ANAMED’in doktora, doktora sonrası ve kıdemli bursiyerlerini buluşturan düzenli toplantıları, araştırmalarımız için hem resmi hem de gayri resmi olarak fikir alışverişi yapmamızı sağladı. Her hafta toplantımızın bir kısmını çeşitli araştırma sorunlarını tartışarak geçirdik. Bir bursiyerin karşılaştığı bir sorunun sık sık diğerleri için de sorun olduğu ortaya çıktı. Bu tartışma formatı, çeşitli konular üzerinde bir arada düşünmemizi sağladı. Gayri resmi tartışmaların haricinde, her hafta aramızdan biri projesini gruba sundu. Çeşitli proje konuları, metodolojiler ve dönemleri göz önüne aldığımızda, bu sunumlar beni daha önce bilmediğim pek çok araştırma alanıyla tanıştırdı. Meslektaşlarımın araştırmalarını ve çalıştıkları alanları tanıma fırsatı yakaladım.

Akademik yıl boyunca, daha önce yaptığım araştırma ziyaretleri sırasında topladığım taranmış belgeleri sistematik olarak düzenlemeye odaklandım. Sonrasında, işi ilerletip Center for Research Libraries Global Resources Network’ın gazete koleksiyonu ve Universität Bonn’un Arapça ve Osmanlıca dergi koleksiyonu dahil yeni dijital koleksiyonlar üzerinde çalışmaya başladım—bunlar en azından benim açımdan yeniydi. Bahar döneminde, Dr. Zeynep Çelik ve Dr. Merve İspahani’nin düzenlediği Columbia Global Center Istanbul  “Voices of Emerging Scholars Series”ine katıldım. Yaptığım “Imagining the ‘Worker’ in Early Twentieth Century Beirut,” başlıklı konuşmamın bir versiyonu, Journal of the Osmanlı ve Turkish Studies Association’ın Bahar 2021 sayısında yayımlanacak. Makale, 1924’te Lübnan’ın ilk komünist partisinin kurucularından biri olan tütün işçisi ve sendikacı Fuad el Şamali’nin yazılarına odaklanarak tarihsel aktörlerin belirli bir sosyal kategoriye ilişkin anlayışlarını nasıl tanımlayıp ilerlettiğini anlamaya çalışıyor—bu durumda ele alınan da “işçi” kategorisi.

 2020–2021 akademik yılında araştırmalarımızı gerçekleştirmemiz için sıcak bir ortam sağladıkları için ANAMED ekibine ve bursiyer grubuna çok teşekkür ederim.