Scroll Top

ANAMED Kütüphane Konuşmaları: Sami Arslan – Koç Üniversitesi Suna Kıraç Kütüphanesi Yazmalar Kataloğu 2

ANAMED Kütüphane Konuşmaları: Sami Arslan – Koç Üniversitesi Suna Kıraç Kütüphanesi Yazmalar Kataloğu 2
2 Şubat 2021    
00:00

Etkinlik Tipi

Bu konuşmada, Koç Üniversitesi Suna Kıraç Kütüphanesi Salim Erel Yazmaları’nın çiçeği burnunda kataloğu değerlendirilecektir. XIX. yüzyıl taşra koleksiyonu, metin ve nüshadan çıkan farklı sesler, metin-nüsha ilişkisi/ilişkisizliği, kataloglamada takip edilen metot, koleksiyonun hikayesi, hikâyenin aktörü olan koleksiyonerin sergüzeşti ama özelikle koleksiyonun asırlık okurları ve bu okurların notları üzerine odaklanılacaktır. Metinlerin büyük kahramanlarından ziyade nüshaların -yazma eseri yazma eser yapan- küçük okurlarına, der/kenardaki edilgen özneler, ‘müderrisler, talebeler, hocalar, müftüler, naibler, mollalar, az da olsa kadınlar, askerler, hafızlar, şerifler, seyyidler, ağalar, efendiler, sürgünler, muhacirler, çocuklar, babalar, kentliler ve köylüler ile esnaf’a yer verilecektir.  Söyleşinin moderatörlüğünü Senem Acar (Koç Universitesi Suna Kıraç Kütüphanesi) üstlenecek. Bu ayın konuşması uzaktan erişimle gerçekleşecektir. Ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız.

 

Konuşmayı izlemek için lütfen tıklayınız.