Scroll Top

ANAMED Kütüphane Konuşmaları: Modernite Öncesi Osmanlı Toplumunda Ötekileştirme, Dışlama ve Nefret

ANAMED Kütüphane Konuşmaları: Modernite Öncesi Osmanlı Toplumunda Ötekileştirme, Dışlama ve Nefret
2 Temmuz 2019    
00:00

Etkinlik Tipi

Tarih Vakfı ve ANAMED Kütüphanesi ortaklığında düzenlenen “Kütüphane Konuşmaları” Temmuz ayında Helga Anetshofer, Erdem Çıpa ve Hakan Karateke’yi konuk ediyor. Yazarlar, 2018’in Eylül ayında çıkan Disliking Others: Loathing, Hostility, and Distrust in Premodern Ottoman Lands kitabı üzerinden on altıncı ve on yedinci yüzyıl Osmanlı tarih yazımında geniş kabul gören “Pax Ottomanica” varsayımına karşı Osmanlı toplumunda ötekileştirme ve dışlama mekanizmalarını ve örneklerini tartışacaklar.

Konuşma hakkında ayrıntılı bilgi için buraya tıklayınız.

*Konuşma Türkçe gerçekleşecektir.