2. ULUSLARARASI ANAMED YILLIK SEMPOZYUMUAnadolu Medeniyetlerinde Hamam Kültürü: Mimarlık, Tarih ve İmgelem

Sempozyum genel katılıma açıktır. İngilizce ve Türkçe simultane çeviri yapılacaktır.