Scroll Top

Kutsal Mekânlar ve Kentsel Ağlar

Yayınevi: ANAMED

Editörler: A. Hilâl Uğurlu ve Suzan Yalman

Yazarlar:Ayşe Belgin-Henry, Paolo Girardelli, Rachel Goshgarian, Christina Maranci, Zeynep Oğuz Kursar, Robert Ousterhout, A. Hilâl Uğurlu, Suzan Yalman, Zeynep Yürekli

Çevirenler:Barış Cezar, Hilal Gültekin Çatak

Dil:Türkçe (Bu yayının İngilizce versiyonu da bulunmaktadır: Sacred Spaces and Urban Networks)

Kategori:Sanat tarihi, mimari tarih, tarih

Sayfa Sayısı: 200

Boyut:19.5 x 25 cm

Baskı: 1. baskı, Kasım 2019

ISBN: 978-605-7685-13-1

 

 

 

Binlerce yıllık geçmişe sahip olan Anadolu, farklı dönemlerde “kutsal” addedilen pek çok mekâna ev sahipliği yapar. Bu kitapta yer alan makaleler, Ortaçağ’dan itibaren Anadolu’da var olan kutsal alanları, çeşitli mekânsal, kentsel ve sosyokültürel dinamikler bağlamında ele alan diyakronik ve senkronik çalışmaları içerir. Her bir makale, bu etkileyici alanların kutsal mekânlara dönüştüğü yaratıcı süreçte insan etkinliğinin nasıl rol oynadığını irdeleyen, kendine özgü araştırmaları ortaya koyar. Bütünde bakıldığında kitap, bu alanların cazibeleri ve çekim güçleri sayesinde karmaşık ekonomik, politik ve sosyal ilişkilerden oluşan kutsal bir ağ yarattığını gözler önüne serer.

Bu kitabın temeli, Aralık 2016’da Koç Üniversitesi Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi’nde (ANAMED) gerçekleştirilen “Kutsal Mekânlar + Kentsel Ağlar” başlıklı 11. Uluslararası ANAMED Yıllık Sempozyumu’nda atılmıştır. Alanının önde gelen araştırmacılarını ve araştırma merkezinin eski bursiyerlerini bir araya getiren bu sempozyum Anadolu’daki kutsallığın farklı katmanlarını araştırmayı hedeflemiştir. Bu kitap öncelikli olarak bu hedefi odağına alarak, farklı örneklere odaklanan araştırmalar arasındaki paralellik ve ilişkilere ışık tutmaktadır.

Kitap, Koç Üniversitesi Yayınları ve Yapı Kredi Yayınları mağazalarından temin edilebilir.