Scroll Top

Devşirme Malzemenin (Spolia) Yeniden Doğuşu: Antikçağ’dan Osmanlı’ya Anadolu’da Objelerin, Materyallerin ve Mekanların Sonraki Yaşamları

Yayınevi: ANAMED

Editörler: Suzan Yalman, Ivana Jevtic

Yazarlar:C. Barsanti, L. Bevilacqua, S. Çağaptay, A. Guiglia, I. Jevtic, E. Keser-Kayaalp, M. Kiprovska, P. Magdalino, N. Melvani, P. Niewöhner, E. Papastavrou, S. Redford, Ü. Rüstem, T. Tanyeri-Erdemir, I. Uytterhoeven, N. Vryzidis, S. Yalman

Kategori:Devşirme Malzeme, Sanat Tarihi, Arkeoloji, Mimari Tarih

Sayfa Sayısı: 384

Boyut:19.5 x 25 cm

Baskı: 1. baskı, Aralık 2018; 2. baskı, Aralık 2019

ISBN: 978-605-2116-33-3

 

Devşirme malzeme (spolia) çalışmaları üzerine en yeni araştırmalardan ortaya çıkan bu yayın ve içerisindeki makaleler, yüzyıllar boyunca Anadolu’da meydana gelmiş çeşitli şekil ve türlerdeki yeniden kullanımı kültürlerarası bir perspektifden incelemektedir. Arkeoloji, sanat tarihi, mimari ve peyzaj tarihi gibi farklı disiplinlerin katılımıyla; mimari unsurlar ve dekorasyon, heykelcilik ve heykeller, mekan ve yapıların yanısıra tekstil ve diğer objelerin yeniden kullanımıyla ilgili istisnai çalışmalar bu yayında sunulmaktadır. Daha da önemlisi, bu çığır açıcı çalışma, objeler, materyaller ve mekanlara çeşitli türlerdeki yeniden kullanımları vasıtasıyla nasıl anlamlar yüklendiğini açığa çıkarmaktadır.

Bu bilimsel yayındaki makaleler Aralık 2015’te Koç Üniversitesi Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi’nde (ANAMED) gerçekleştirilen Onuncu Uluslararası ANAMED Yıllık Sempozyumu olan “Devşirme Malzemenin (Spolia) Yeniden Doğuşu: Antikçağ’dan Osmanlı’ya Anadolu’da Mekanların, Materyallerin ve Objelerin İkinci Yaşamı” sempozyumunda sunulan bildirilerden oluşmaktadır. ANAMED’in onuncu kuruluş yılındaki bu özgün sempozyum, aralarında yayının editörlerinin de dahil olduğu eski ANAMED bursiyerleri  ve alanında önde gelen bilim insanlarını bir araya getirmiştir.

Kitap, YKY ve Koç Üniversitesi Yayınları mağazalarından temin edilebilir.