Scroll Top

1. Uluslararası Sevgi Gönül Bizans Araştırmaları Sempozyumu: Bildiriler

Yayınevi: ANAMED

Editörler: Ayla Ödekan, Engin Akyürek, Nevra Necipoğlu

Dil:Türkçe, İngilizce, Almanca, Fransızca

Kategori:Tarih, Bizans Araştırmaları, Arkeoloji, Sanat Tarihi

Sayfa Sayısı: 648

Baskı: 2. baskı, Haziran 2016

ISBN: 978-605-9388-02-3

 

 

 

Uluslararası Sevgi Gönül Bizans Araştırmaları Sempozyumu kitabı, 25-28 Haziran 2007 tarihleri arasında gerçekleşen “On ikinci ve On üçüncü Yüzyıllarda Bizans Dünyası’nda Değişim” konulu 1. Uluslararası Sevgi Gönül Bizans Araştırmaları Sempozyumu’nda sunulan doksan iki bildiriden yetmiş beşinin bir araya gelebilmesiyle oluştu. Kitap, sempozyum konseptinde tanımlanan alt başlıklar doğrultusunda, Tarih ve Coğrafya, Kimlik, Kültürel Etkileşim, Ekonomi, Yerleşim, Mimarlık, Görsel Kültür başlıkları altında gruplandırılarak düzenlenmiştir. Makalelerde yazım kuralları olarak uluslaraarası akademik çevrelerde benimsenmiş olan Dumbarton Oaks Research Library and Collection Style Guide for Publication ilkeleri temel alınmıştır. Türkçe makalelerde Türk Dil Kurumu Yazım Kılavuzu esasları benimsenmiştir. Açılış ve kapanış konuşmaları Türkçe ve İngilizce olarak basılmış, bildirilerde ise bildiri dili korunmuştur. Bildiri sayısının fazla olması nedeniyle görsel malzeme on beş adet olarak sınırlandırılmıştır. Makalelerde içerikle ilgili sorumluluk yazarlara aittir.

Sempozyum, uluslararası platformda Bizans sanatı ve kültürü konusunda bilimsel araştırmaların paylaşılmasını sağlayarak hedeflerinden birini gerçekleştirmiştir. Sempozyum kitabının genç Bizans araştırmacılarının yetişmesine destek olacağına ve bu alandaki çalışmaların yaygınlaşmasını sağlayacağına inanıyoruz.

Kitap, Koç Üniversitesi Yayınları ve Yapı Kredi Yayınları mağazalarından temin edilebilir.