Scroll Top

Tarihin Merkezine Seyahat: Fotoğraf ve Osmanlı Köklerinin Yeniden Keşfi (1886)

Tarih: 10 Mayıs 2018 – 30 Eylül 2018 
Yer: ANAMED Gallery

Ziayretçi Saatleri: Salı-Cumartesi 10:00-18:30, Pazar 12:00-18:30
Küratörler: Bahattin Öztuncay, Ahmet Ersoy, Deniz Türker
ANAMED Galeri Küratörü: Ebru Esra Satıcı

Tarihin Merkezine Seyahat, II. Abdülhamid’in özel bir keşif gezisi misyonuyla hazırlatıp Almanya şansölyesi Otto von Bismarck’a hediye ettiği üç cilt fotoğraf albümünü merkezine alıyor. 1886 yılında II. Abdülhamid’in talimatıyla Yıldız Sarayı Kütüphanesi için bir düzineden fazla fotoğraf albümü hazırlandı. Osmanlı İmparatorluğu ile Almanya’nın siyasi ilişkilerinin güçlendiği 19. yüzyıl sonunda, sultan tarafından Bismarck’a armağan edilen bu gösterişli albümlerden üçü, 2017’de Ömer M. Koç Koleksiyonu’na eklendi. Albümler, Osmanlı İmparatorluğu’nun ilk başkenti Bursa ile Yenişehir, İznik, Söğüt ve Bozüyük gibi erken Osmanlı yerleşim birimlerini kapsamlı olarak belgelemek amacıyla, Hoca Ali Rıza, Sururili Ahmed Emin, Ahmet Şekûr ve Mehmed Emin gibi dönem­in önde gelen fotoğrafçı ve ressamlarından oluşan keşif heyet­inin bölgedeki çalışmaları sonucu oluşturuldu.

Paspartulanan ve altlarına özenli el yazısı ile Osmanlı Türkçesi ve Fransızca açıklamaların eklendiği fotoğraflar, yerleşim yerleri, mimari yapılar ve peyzaj hakkında detaylı bilgiler içeriyor. Keşif gezisi rotasındaki dramatik manzara, kasaba ve anıtların yanı sıra bölge sakinleri, özellikle çevrede yaşayan Türkmen yörük aşiretlerinin kaydedildiği orijinal fotoğraflar, kendilerine farklı koleksiyonlardan eşlik eden tamamlayıcı belge, görsel ve yayınlarla birlikte ilk kez bir arada ANAMED Galerisi’nde sergileniyor. Aynı zamanda Fransız Gaumont Pathé arşivinden Bursa’nın bilinen ilk video görüntüleri Arçelik’in teknoloji sponsorluğu ile ziyaretçilere sunuluyor.

“Tarihin Merkezine Seyahat: Fotoğraf ve Osmanlı Köklerinin Yeniden Keşfi” 1886 keşif gezisini, 19. yüzyıla a­it yeni­ görsel teknoloji­ olan fotoğrafın tar­ihsel anlatı, hanedan efsaneleri­ ve aşi­ret hatıraları gi­bi­ daha eski­ b­ilg­i türler­iyle harmanlanışına ilişkin bir örnek olarak değerlendiriyor. Sergi, arşiv belgelerinin izinde ziyaretçilere keşif gezisi rotasında eşlik ediyor; Osmanlı İmparatorluğu’nun köklendiği toprakların, bu efsanevi coğrafyanın uzak geçmişine dair var olan hafıza katmanlarının fotoğraf yoluyla nasıl geri kazanıldığını ve yeniden yaratıldığını ortaya koymayı hedefliyor.

Sergiyle aynı ismi taşıyan İngilizce akademik yayın “Ottoman Arcadia: The Hamidian Expedition to the Land of Tribal Roots (1886)”, ve Türkçe çevirisi olan “Tarihin Merkezine Seyahat: Fotoğraf ve Osmanlı Köklerinin Yeniden Keşfi (1886)” ANAMED tarafından yayınlandı. Bahattin Öztuncay ve Özge Ertem tarafından düzenlenen kitapta Selim Deringil, Reşat Kasaba, Beatrice St. Laurent, T.G. Otte, Berin Gölönü, ve Sinan Kuneralp’in makalelerinin yanında sergi küratörleri Ahmet Ersoy ve Deniz Türker’in metinlerine de yer verildi.

SERGİ – Tarihin Merkezine Seyahat

EXHIBITION – Ottoman Arcadia

Sergi, II. Abdülhamid’in özel bir keşif gezisi misyonuyla hazırlatıp Almanya şansölyesi Otto von Bismarck’a hediye ettiği üç cilt fotoğraf albümünü merkezine alıyor.

The exhibition showcases, for the first time, a three-volume set of photographic albums that were prepared following a decree by Abdülhamid II and were eventually gifted to Otto von Bismarck, the chancellor of Germany.