Scroll Top

Peacock, Andrew

Peacock, Andrew
University of St Andrews
Selçuklu Anadolu’sunda Saray Kültürü ve Fikir Hayatı

Dr. Peacock, St Andrews Üniversitesi, Orta Doğu Çalışmaları Bölümü’nde öğretim üyesidir. Araştırmalarında Orta çağ İslam dönemi Anadolu’suna odaklanan Dr. Peacock hâlen Selçuklu döneminde saray kültürü ile düşünce hayatı arasındaki bağlantılar üzerinde çalışıyor. Son yayınları arasında Moğol Dönemi Anadolu’sunda İslam, Edebiyat ve Toplum (Islam, Literature and Society in Mongol Anatolia, 2019) bulunuyor.