Scroll Top

Hollanda Araştırma Enstitüsü (NIT)

NIT

Hollanda Araştırma Enstitüsü (NIT), Türkiye ve çevresindeki bölgelerin çağlar içinde incelenmesiyle ilgili çalışmalara adanmış bir araştırma merkezidir. Tarihsel ve arkeolojik araştırmalar yapmakta ve Hollanda ile diğer ülkelerden gelen akademisyen ve öğrenciler tarafından insani ve sosyal bilimler alanında yürütülen, Türkiye’yle ilgili çalışmalara destek vermeyi amaçlamaktadır.

Hollanda Araştırma Enstitüsü 1958’de, Hollanda’da Leiden şehrinde bulunan Hollanda Yakındoğu Enstitüsü’ne (NINO) bağlı bir enstitü olarak kuruldu. 2005’e kadar Hollanda Tarih ve Arkeoloji Enstitüsü olarak adlandırıldı. O yıla kadar İstiklal Caddesi’nde Hollanda Başkonsolosluğu ve eski büyükelçilik binası olan Hollanda Sarayı’nın (Palais de Hollande) içinde yer almaktaydı. 2006’da enstitü şimdi bulunduğu yere taşındı.

1970’lerin sonlarından itibaren NIT, Türkiye’deki arkeolojik kazı projelerine aktif olarak dahil oldu. Osmanlı döneminin, özellikle de Balkanlar’ın mimarlık tarihi, enstitünün eski direktörü Machiel Kiel tarafından başlatılan ikinci bir araştırma odağı oluşturmaktadır.

NIT konferanslar, sunumlar ve atölye çalışmaları düzenlemekte ve Leiden Üniversitesi adına İstanbul’daki Turkish Studies Program’ını yürütmektedir. Enstitüyle ilgili daha ayrıntılı bilgiye www.nit-istanbul.org adresinden ulaşılabilir.

Hollanda Araştırma Enstitüsü Kütüphanesi

Hollanda Araştırma Enstitüsü’nün iyi donanımlı kütüphanesi, pek çok kuşak boyunca öğrencilere ve araştırmacılara hizmet vermiştir ve İstanbul’daki akademik camiaya hizmet vermeyi sürdürmektedir.

15000 kitap ve 9000 cilt dergi içeren kütüphanenin ana konu başlıkları şunlardır:

  •  Anadolu, Yakındoğu ve Balkanlar arkeolojisi ve mimarlık tarihi. Konu kategorileri; kazı raporları, mimarlık, sanat, malzeme bilimi çalışmaları, çevresel ve jeoarkeolojiyi içermektedir. Prehistoryaya ağırlık verilmekle beraber Osmanlı döneminin sonuna dek bütün dönemler ve çağlarla ilgili yayın bulunmaktadır.
  • Anadolu ve Antik Yakındoğu tarihi ve dilleri
  • İstanbul’un tarihi ve kültürel mirası
  • Benelüks ülkeleri sanat tarihi

Kitap ödünç verilmemektedir. Telif yasası göz önünde bulundurularak fotokopi ve tarama hizmeti verilir ve dijital fotoğraf makinası kullanılabilir.

Kütüphane kataloğuna www.nit-istanbul.org/library adresinden ulaşılabilir.

Kütüphane Çalışma Saatleri
Pazartesi – Cuma
09:00-18:00

Kütüphane Sorumlusu
İrem ÜNAL
0212 245 74 28