Vizyon

  • İstanbul’da Türkiye’nin tarihi üzerine yapılan araştırmaları destekleyen ve yaygınlaştıran, bilimsel duruşa sahip bir merkez yaratmak.
  • Türkiye’nin tarihsel arkeolojisi, müzecilik ve kültürel miras yönetimi üzerine yapılan araştırmaların nitelik ve niceliğini arttırmak.
  • Anadolu medeniyetlerinin diğer büyük dünya medeniyetlerine katkıları ve karşılıklı etkileşimleri hakkındaki farkındalığı arttırmak.
  • Türkiye’de uluslararası kültürel miras ve müzecilik çalışmalarının güncel uygulamaları üzerinde odaklanan bir eğitim forumu oluşturmak ve geliştirmek.
  • Türkiye’nin arkeolojik ve kültürel mirasını korumayı amaçlayan özellikle dijital boyuta ağırlık veren belgeleme, koruma ve muhafaza programları geliştirmek.
  • Tarihi ve arkeolojik arşivlerin incelenmesi yoluyla çağdaş Türk kültürü ve toplumunu anlayışımıza katkıda bulunmak

Misyon

Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi (ANAMED) Türkiye’deki medeniyetlerin tarihi, sanatı, mimarisi ve arkeolojisine adanmış araştırma projelerini burslar, yayınlar, sergiler ve sempozyumlar aracılığıyla geliştirmeyi ve desteklemeyi amaçlamaktadır.