Scroll Top

Yavuz Sezer Anma Konuşmaları

Yavuz Sezer Anma Konuşmaları
5 Aralık 2023    
18:00 - 21:00
Pera Müzesi Oditoryumu
Asmalı Mescit, Meşrutiyet Cd. No:65, 34430 Beyoğlu/İstanbul, İstanbul

Etkinlik Tipi

Şam: Kelimelerdeki Şehir
Dana Sajdi

05 Aralık 2023 / 18.00
Dana Sajdi konuşmasında, Şam’ı on ikinci yüzyıldan başlayarak modern döneme kadar kesintisiz devam eden gelenekselleşmiş yerel betimlemeleri üzerinden anlatıyor. Bu metinsel geleneği Avrupa’daki manzara resimleriyle karşılaştırarak onun amansız, öznel ve savunmacı doğasını keşfederken, bu yerel ve yazılı “şehir manzaraları” pratiğini hem eleştiren hem de ona sadık kalan tarihsel bir Şam kartografisi sunuyor.

Pera Müzesi Oditoryumu’nda gerçekleşecek etkinlik, ücretsizdir ve kayıt gerekmemektedir.
Etkinlik dili İngilizcedir, Türkçeye simultane tercüme yapılacaktır.

Dana Sajdi Hakkında
Dana Sajdi (Doktora, Columbia Üniversitesi 2002), Boston College’da Orta Doğu Tarihi alanında doçent olarak görev yapmaktadır. The Barber of Damascus: Nouveau Literacy in the Eighteenth-Century Ottoman Levant (2013) kitabının yazarı (Türkçe ve Arapça çevirileri 2018’de yayınlanmıştır.) ve Ottoman Tulips, Ottoman Coffee: Leisure and Lifestyle in the Eighteenth Century (2008) (Türkçe çevirisi 2014’te yayınlanmıştır.) kitabının editörüdür. MIT-Aga Khan İslam Mimarisi Programı ve Harvard Üniversitesi Radcliffe İleri Araştırma Enstitüsü dahil olmak üzere birçok burs ve araştırma desteği almıştır.

Moderatör
Akif Ercihan Yerlioğlu, Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü’nde doktor öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Doktorasını Harvard Üniversitesi’nin Orta Doğu Çalışmaları ve Tarih programında tamamlamıştır. Yerlioğlu, çalışmalarında on yedinci ve on sekizinci yüzyıl Osmanlı tıp söylemine, özellikle de tıbb-ı cedid (yeni tıp) olarak adlandırılmış olan yeni fikir ve uygulamalara odaklanmakta, erken modern Osmanlı alimlerinin tıp metinlerini ve tıp piyasasında devlet ile hekimler arasındaki etkileşimleri analiz eden kapsamlı bir yaklaşım izlemektedir.

Yavuz Sezer Anma Konuşmaları
Bu konuşma serisi, erken kaybettiğimiz arkadaşımız ve meslektaşımız Yavuz Sezer’in anısını yaşatmak amacıyla düzenlenmektedir. Yavuz Sezer, tarihe tutkuyla bağlı ve çok yönlü bir akademisyendi. On sekizinci yüzyıl İstanbul kütüphaneleri üzerine yazdığı doktora tezi, mimarlık tarihi, şehir tarihi ve kitap tarihi alanlarını başarıyla bir araya getirmişti. Yazılarında ve konuşmalarında Osmanlı tarihi ve mimarisine duyduğu derin sevgiyi hissetmemek mümkün değildi. Şehir tarihine duyduğu özel ilgi sayesinde, İstanbul kütüphanelerinin şehrin sosyal hayatına entegre edilme sürecini canlı bir biçimde anlatmış ve bu yeni mekanların yeni kültürel anlamlar kazanma serüvenine ışık tutmuştu. Kütüphanelerin tarihi onun çalışmalarında Osmanlı okuyucularının düşünsel dünyalarına açılan bir pencere olarak da özel bir anlam kazanmıştı. İstanbul Araştırmaları Enstitüsü, Koç Üniversitesi Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi (ANAMED), Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü ve Yavuz Sezer’in Arkadaşları tarafından organize edilen Yavuz Sezer Anma Konuşmaları, Yavuz Sezer’in mekanlar, insanlar ve düşünceleri bir araya getiren bu çok katmanlı bakışını sürdürme amacını taşıyor. Bu amaç doğrultusunda, her yıl mimarlık tarihi, şehir tarihi veya kitap tarihi alanlarında önemli katkılar yapmış bir tarihçiyi konuk ediyoruz. Dr. Sezer’in materyal ve sosyal-düşünsel yönleriyle kültür tarihine bütüncül yaklaşımını sürdürecek bu tartışmalar ve karşılaşmalar vesilesiyle, onun düşünsel mirasını yaşatmak gayesindeyiz.

Yavuz Sezer Kimdir?
Yavuz Sezer, 13 Eylül 1979’da Bakırköy’de doğdu. Çocukluk ve ilk gençlik yıllarını İstanbul’un Kocamustafapaşa semtinde geçiren Sezer, 1997 yılında Vefa Lisesi’nden mezun oldu. Lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü’nde yaptı, 2005 yılında aynı bölümde yüksek lisansını tamamladı. Doktora çalışmalarına 2008 yılında MIT’nin (Massachusetts Institute of Technology) “Sanat ve Mimarlık Tarihi ve Eleştirisi” (The History, Theory and Criticism of Architecture and Art Group) programında başladı. Bu programı 2016 yılında, “The Architecture of Bibliophilia: Eighteenth-Century Ottoman Libraries [Kitapseverliğin Mimarisi: On sekizinci Yüzyıl Osmanlı Kütüphaneleri]” başlıklı teziyle tamamladı. Son derecede başarılı olan bu tezin kitap olarak yayınlanması yönündeki hazırlıklar halen devam etmektedir. Yavuz Sezer, 2013 yılından 2021 yılına kadar İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nin öğretim kadrosunda yer almış, burada şehir, kültür ve mimarlık tarihi alanlarında binlerce öğrenciye eğitim vermiştir. Yavuz Sezer’in Covid-19 salgını nedeniyle 24 Mart 2021 günü aramızdan erken ayrılması şüphesiz yalnızca yakınları için değil, öğrencileri, meslektaşları ve tarih disiplini için büyük bir kayıp olmuştur. Sezer’in ilgi alanları, doktora tezini yazdığı Osmanlı mimarisi alanıyla sınırlı değildi. Kendisi okuma tarihi ve düşünce tarihi, şehir tarihi (özellikle İstanbul tarihi) alanlarındaki yazı ve konuşmalarıyla da bilinmekteydi.