Scroll Top

ULUSLARARASI SEVGİ GÖNÜL BİZANS ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU

ULUSLARARASI SEVGİ GÖNÜL BİZANS ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU
23 Haziran 2016    
00:00

Etkinlik Tipi

 

Uluslararası Sevgi Gönül Bizans Araştırmaları Sempozyumu, Bizans dönemine yönelik Türkiye’deki bilimsel araştırmaların yaygınlaşması, toplumun Bizans lültür mirasına sahip çıkması için önemli çalışmalarda bulunan rahmetli Sevgi Gönül’ün (1938-2003) anısına düzenleniyor. 

Vehbi Koç Vakfı tarafından her üç yılda bir gerçekleştirilen sempozyumun amacı, Türkiye’de ve diğer ülkelerde sürdürülen bilimsel araştırmaları uluslararası bir platformda paylaşmak, yayın aracılığıyla kamuoyuna sunarak kültürel miras bilincini arttırmak, bu alana yönelik çalışmaların yaygınlaşmasını sağlamak ve genç Bizans araştırmacılarının yetişmesine destek olmaktır.

sgsymposium.ku.edu.tr

 

Dördüncü Uluslararası Sevgi Gönül Bizans Araştırmaları Sempozyumu

23 – 25 Haziran 2016

Coğrafi ve Etnik İmgelemde Bizans Kimliği ve Öteki

Bizans dünyası dışında kalan kültürlerin, Bizanslılar tarafından, özellikle coğrafi ve etnik bakış açısından temsil edilişi, hem Bizans dünyasına ait olmayanın algılanışına hem de Bizans’ın kendi imgelemini nasıl oluşturduğuna ışık tutar. İmparatorluk sınırlarının ötesindeki kültürleri Bizanslıların nasıl tanımladıklarını, iklim, bitki örtüsü, dil ve farklı yaşam biçimleri gibi coğrafi ve etnik unsurlar şekillendirir. Bizanslıların algısında bu unsurlar ötekilerin tarihi, dini gelenekleri ve siyasi durumlarıyla karmaşık bir ilişki içindedirler. Bizans’ın coğrafi ve etnik açıdan –bilinenden egzotik olana veya içerdeki ötekinden dışardaki ötekine kadar– öteki ile karşılaşması, Bizanslıların kendi çevreleriyle uzamsal olarak nasıl ilişki kurdukları ve komşularından kendilerini nasıl ayrıştırdıkları ile ilgili ipuçları sağlar.

Sempozyumda, öteki imgesinin oluşmasında etkisi olan coğrafi, etnik ve diğer tüm unsurlar arasındaki karmaşık ilişkinin, yazılı kaynaklar, sanatsal ve maddi bulgularla sorgulanması; Bizanslıların ötekilerden bahsederken kendilerini nasıl anlattıklarının incelenmesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda davetli araştırmacılar aşağıdaki alt başlıklarla ilgili yeni bilgi ve değerlendirmelerin yer aldığı bildiriler sunacaklar:

1. Coğrafi ve etnik imgelemde öteki 

– Bizans sınırlarının öteside (komşular/dışardakiler/yabancılar)

– Bizans sınırlarının içinde (etnik, dini, dil aileleri/toplulukları, yabancı ziyaretçiler)

– Dışardaki Bizanslıların bakışından öteki

2. Fiziki dünya imgelemi (oikoumene) 

– Coğrafi imgelem ve haritalar

– Evrenin sınırları/uç noktaları

– Rhomania’nın sınırları

3. Öteki dünya imgelemi 

– Cennet ve cehennem, hayali/egzotik yerler

4. Öteki/egzotik ile karşılaşmalar ve ötekinin benimsenmesi 

5. Pagan, Greko-Roman mirasın algılanışı 

– Pagan geçmişle karşılaşmalar

– Devşirme malzeme kullanımı