Scroll Top

Fotoğraflardan Ne Öğrenirim: Arşivin İleri ve Geriye Doğru Arkeolojisi

Fotoğraflardan Ne Öğrenirim: Arşivin İleri ve Geriye Doğru Arkeolojisi
4 Aralık 2018    
00:00

ANAMED ve İstanbul Tasarım Bienali sizi farklı alanlardan iki katılımcının fotoğraf-arşiv ilişkisi üzerinde duracağı serbest bir söyleşiye davet ediyor. 

Tarih:      4 Aralık 2018, Salı
Zaman:   18:30
Yer:         ANAMED Oditoryumu

Konuşmacılar: Ahmet Ersoy, Ali Taptık
Moderatörler: Deniz Ova, Ebru Esra Satıcı

Ahmet Ersoy fotoğraf arşivleme pratiklerine 19. yüzyıl perspektifinden yaklaşıyor. Geçmişten, kitlesel medya çağının eşiğindeki bu dönüm noktasından bugüne bakarak görsel arşivlemeye dair ortak örüntülerin izini sürüyor, fotoğraftan neler öğrenebileceğimizi sorguluyor. Ali Taptık ise görsel teknolojiler açısından diğer bir dönüm noktası olan bugüne gelecekten bakarak çağdaş fotoğrafçının kendi arşiv düzenlemelerinin gelecekte nasıl yorumlanabileceğine dair hayallerini paylaşıyor. İki konuşmacı da görsel verilerin saklanması, dosyalanması veya çoğaltılmasında verilen kararların fotoğrafın anlamını, ondan alınan bilgiyi nasıl etkilediğini anlamayı amaçlıyor.

“Fotoğraflardan ne öğrenirim?”, 4. İstanbul Tasarım Bienali’nin ardından ve ANAMED’in güncel sergisi “Tarihin Merkezine Seyahat: Fotoğraf ve Osmanlı Köklerinin Yeniden Keşfi (1886)”ne paralel olarak ANAMED ve İKSV işbirliğinde düzenleniyor.

Etkinliğin Facebook linki için buraya tıklayınız.

*Söyleşi Türkçe gerçekleştirilecektir.