Scroll Top

Disiplinlerarası Bağlamda Tekstil Araştırmaları Çalıştayı: Geçmiş, Gelecek ve Olası Çalışmalar

Disiplinlerarası Bağlamda Tekstil Araştırmaları Çalıştayı: Geçmiş, Gelecek ve Olası Çalışmalar
4 Mart 2022    
00:00

Etkinlik Tipi

Tarih: 4 Mart 2022Son Başvuru Tarihi: 15 Ocak 2022
Organizatörler: Ivana Jevtić (Koç University) ve Amanda Phillips (University of Virginia) 
4 Mart 2022, Cuma günü İstanbul’da gerçekleştirilecek olan tekstil araştırmaları temalı çalıştay için lisansüstü öğrencilerin başvurularını beklediğimizi duyurmaktan memnuniyet duyarız. Etkinlik bir gün sürecek olup, etkinliğin konusunu; Doğu Akdeniz’de farklı dönemleri kapsayan ve disiplinlerarası yaklaşımla ele alınan tekstil teması, tekstil ürünleri, tekstil üretimi ve Osmanlı tekstil koleksiyonlarına yönelik olası araştırmalar oluşturmaktadır. Çalıştaya katılmak, gerekli bilgiler ve başvuru süreci hakkında daha fazla bilgi edinmek için lütfen aşağıdaki bölümü inceleyiniz.

Dünya tarihinde tekstil ürünleri, tahıl ürünlerinden sonra en çok ticareti yapılan ikinci sıradaki ticaret malları arasında yer almıştır. Doğu Akdeniz’de ipekten üretilen giysiler Bizans ve Osmanlı hanedan üyeleri, yüksek rütbeli saray görevlileri ve elitler tarafından tercih edilmişken, yün ürünler din adamları, askerler, şehirliler ve köylüler tarafından tercih edilmiştir. Aynı zamanda pahalı ve süslü kıyafetler, eşyalar ve diğer aksesuarlar sahibinin toplumdaki yerini ve statüsünü yansıtmada etkili olan önemli araçlar olarak görülmüşlerdir. Tekstil endüstrisi, uzman tasarımcılar, dokumacılar ve terzilerin yanı sıra boyacıları, iplikçileri ve amatör nakışçıları da kapsayan geniş ölçekte bir çalışma alanı olmuştur. Doğu Akdeniz genelinde kadınlar ve erkekler ekonomik faaliyet olarak keçi ve koyun yetiştiriciliğine dayalı küçükbaş hayvancılıkla geçimlerini sürdürmüşler, yünden üretilen kıyafetler giymişler, yün ürünlerin ticaretini yapmışlar ve bu ürünleri yeniden kullanmışlardır. Tekstil ve tekstil ürünleri, zaman ve mekan ayırt etmeksizin insanlık tarihinde son derece önemli bir yere sahipken, hiçbir zaman tek başına ciddi ve uzun süreli araştırma konusu olmamıştır. Bu nedenle gerçekleştirilecek çalıştayın ana konusunu “tekstil, tekstil ürünleri ve tekstil üretimi” oluşturmaktadır. Düzenlenecek çalıştayla birlikte birçok akademisyen, küratör, uzman ve öğrenci bir araya gelerek “tekstil çalışmaları” üzerine fikir alışverişlerinde bulunacak ve disiplinlerarası bağlamda potansiyel tekstil araştırmalarına yönelik fikirlerini beyan etme olanağı bulacaktır.

>>Çalıştay programı için buraya tıklayınız.

Çalıştay The Barakat Trust sponsorluğunda, Koç Üniversitesi Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi (ANAMED), Koç Üniversitesi Stavros Niarchos Vakfı, Geç Antik Çağ ve Bizans Araştırmaları Merkezi (GABAM) ve The American Research Institute (ARIT) İstanbul desteğiyle düzenlenmektedir.

Çalıştay sunumları Türkçe ve İngilizce olarak gerçekleştirilecektir. Soru-cevap bölümünde ihtiyaç duyulduğunda Türkçe’den İngilizceye ve İngilizce’den Türkçeye çeviriler yapılacaktır.

 

Nasıl Başvurulur

Çalıştay yüz yüze gerçekleşecektir ve katılımcı sayısı 10 kişi ile sınırlıdır. Çalıştaya başvurmak isteyenlerin aşağıda istenilen bilgileri tek bir WORD veya PDF dosyası olarak textileworkshopistanbul2022@gmail.com e-posta adresine 15 Ocak 2022 tarihine kadar iletmeleri beklenmektedir.

(1) Adınız ve Soyadınız

(2) Mevcut üniversiteniz ve bölüm bilgileriniz

(3) Çalışmakta olduğunuz tez danışmanının adı ve soyadı

(4) Özgeçmiş/CV (max. 2 sayfa)

(5) Tekstil ve tekstil ürünleri ile ilgili geçmiş ve planladığınız çalışmalarınızı (alınan dersler, kısa süreli programlar, yaz okulları, arazi ve laboratuvar çalışmaları, stajlar ve ilgili diğer deneyimler) içeren yaklaşık 200 kelimeden oluşan bir metin yazınız.

(6) Çalıştaya katılım nedeninizi, çalıştaydan beklentilerinizi ve çalıştayın gelecek çalışmalarınızı nasıl etkileyeceğini belirten yaklaşık 300 kelimeden oluşan bir metin yazınız.

***Covid 19 önlemleri kapsamında: Tüm katılımcılar çalıştaya kabul edildikten sonra aşılarını olduklarını belirten aşı karnelerini paylaşmak zorundadırlar. Anlayışınız ve hassasiyetiniz için teşekkür ederiz.

Çalıştaya katılmaya hak kazananlar, 2022 yılının Şubat ayının ilk haftasında duyurulacaktır.

 

Hayriye Bilici’ye İngilizce’den Türkçeye çeviri yardımı için teşekkürlerimizi sunarız.