8. ULUSLARARASI ANAMED YILLIK SEMPOZYUMUKonut Palimpsesti: Roma, Geç Antik, Bizans ve Erken İslam Dönemlerinde Yaşam Kalıplarını Yeniden Değerlendirmek

30 Kasım-1 Aralık 2013

Sempozyum genel katılıma açıktır. İngilizce ve Türkçe simultane çeviri yapılacaktır.