7. ULUSLARARASI ANAMED YILLIK SEMPOZYUMUEfes: Geç Antikite’den Ortaçağ Sonlarına Kadar

30 Kasım – 02 Aralık 2012

Sempozyum genel katılıma açıktır. İngilizce ve Türkçe simultane çeviri yapılacaktır.