6. ULUSLARARASI ANAMED YILLIK SEMPOZYUMUAsmadan Şaraba: Çağlar Boyunca Anadolu Kültürlerinde Şarap Üretimi ve Tüketimi

Sempozyum genel katılıma açıktır. İngilizce ve Türkçe simultane çeviri yapılacaktır.