4. ULUSLARARASI ANAMED YILLIK SEMPOZYUMUDemir Çağdan Osmanlı’ya Türkiye’de Kentler ve Kaleleri

Sempozyum genel katılıma açıktır. İngilizce ve Türkçe simultane çeviri yapılacaktır.