3. ULUSLARARASI ANAMED YILLIK SEMPOZYUMUArkeoloji, Mimarlık ve Müzelerde Konservasyon Mücadeleleri: Türkiye ve Ötesi

Sempozyum genel katılıma açıktır. İngilizce ve Türkçe simultane çeviri yapılacaktır.