Scroll Top

11. ULUSLARARASI ANAMED YILLIK SEMPOZYUMU

11. ULUSLARARASI ANAMED YILLIK SEMPOZYUMU
9 Aralık 2016    
00:00

Etkinlik Tipi

Kentsel Ağlar + Kutsal Mekanlar 

9 Aralık 2016

Kutsal mekanlar ve kentsel gelişim arasındaki ilişki, neredeyse tüm Anadolu medeniyetleri için tarih boyunca bilinegeldik bir olgudur. Bu sempozyum on birinci yüzyıldan itibaren Anadolu’da var olan çeşitli kutsal mekanları ve bunların kentsel doku ile kurdukları mekansal ve sosyokültürel dinamikleri ele alır. Manastırlar, zaviye ve tekkeler, mezar yapıları ya da kutsal peyzaj gibi mekanlar, kentsel çekim merkezi nitelikleriyle farklı bir anlam taşırlar. Bu mekanların kullanıcılarının ve kutsallık atfedilen çeşitli objelerin dolaşımı ile ortaya çıkan kentsel ağlar da ayrı bir öneme sahiptir.

11. ANAMED Yıllık Sempozyumu, arkeologlar, tarihçiler, sanat, mimarlık ve peyzaj tarihçilerini biraraya getirerek disiplinler arası sınırları kaldırmayı ve konuyu daha geniş ve farklı perspektiflerden incelemeyi hedefliyor. Aynı zamanda yeterli akademik ilgiyi çekememiş “kutsal” mekanlar ve bunların şehirle olan ilişkilerini anlamayı da amaçlıyor.

Sempozyum genel katılıma açıktır. İngilizce ve Türkçe simultane çeviri yapılacaktır.

Bilgi ve sorularınız için Ebru Esra Satıcı (esatici@ku.edu.tr) ile iletişime geçebilirsiniz.

Sempozyum programı için tıklayınız