Scroll Top

Camera Ottomana Osmanlı İmparatorluğu’nda Fotoğraf ve Modernite, 1840-1914

Tarih: 21 Nisan 201519 Ağustos 2015
Yer: ANAMED Galeri

Ziyaretçi Saatleri: Salı-Cumartesi 10:00-18:30, Pazar 12:00-18:30
Küratörler: Zeynep Çelik, Edhem Eldem, Bahattin Öztuncay

Osmanlı İmparatorluğu’nda modernitenin fotoğrafla olan ilişkisine odaklanan Camera Ottomana, Ömer M. Koç Koleksiyonu’nun yanı sıra farklı arşiv ve koleksiyonlardan derlenen fotoğraf, albüm, obje, yayın ve belgeleri bir araya getiriyor. Fotoğraf teknolojisinin İmparatorlukta gelişimi ve kullanım alanlarını da inceleyen serginin küratörlüğünü Zeynep Çelik, Edhem Eldem ve Bahattin Öztuncay üstleniyor.

1840’lardaki mütevazı denemelerden sonra 1860’larda devlet ve elitler tarafından iyice benimsenmeye başlayan fotoğrafçılığı ele aldıktan sonra II. Abdülhamid döneminde (1876-1909) iyice yaygınlaşan fotoğraf tutkusunu ele alan sergide, 1914 yılına kadar imparatorlukta ve dünyada fotoğrafçılık alanında gerçekleşen gelişmeler paralel olarak sunuluyor. Bu kapsamda devlet daireleri, maden ocakları, hastaneler gibi kurumların fotoğraflarının yanı sıra sokaktan manzaralar, suçlu fotoğrafları ve portreler de yer alıyor. Sergi, İmparatorluğun modern imajı ile fotoğrafı bir araya getirirken, teknolojik gelişmelerle popülerliği artan fotoğrafçılığın propaganda, gazetecilik, eğitim, kriminoloji ve tıp gibi çeşitli alanlarda kullanımının yaygınlaşmasına vurgu yapıyor.

PATTU Mimarlık tarafından tasarlanan sergide dagerreotip, cam negatif, stereograf gibi orijinal malzemelere yer verilirken, günümüz dijital teknolojisi sayesinde fotoğrafçılık tarihinde kullanılan farklı tekniklerin de görülmesine olanak sağlanıyor.

Sergi kapsamında hazırlanan web sitesi, serginin kapanışının ardından da arşivden faydalanmak isteyenler için sürekli bir kaynak olmaya devam edecek. Sergi kataloğuna ulaşmak için ise buraya tıklayabilirsiniz.