Scroll Top

Bir Başkentin Suyolları Bizans Dönemi Konstantinopolis/İstanbul’un Su Taşıma Sistemi Üzerine Arkeolojik ve Bilimsel Araştırmalar

“Bir Başkentin Su Yolları” sergisinde antik suyolu mühendisliğinin en büyük yapıtlarından birini, bugüne kadar inşa edilmiş en uzun ve en geniş kanal sistemlerinden birine ait görüntüler yer alıyor. Sergide, arkeologların ve çeşitli branşlardaki mühendislerin bu anıtları ilk kez nasıl haritaladıkları ve belgeledikleri anlatılıyor. Aynı zamanda, anıtlardan bazılarının bilgisayarda üretilmiş rekonstrüksiyonlarını ve Trakya ormanlarında keşfin heyecanını deneyimleme fırsatı sunuluyor.

“Bir Başkentin Su Yolları” Kuzey Trakya’daki ormanlık alanda bulunan tarihi su kanallarının fotoğrafları ve rekonstrüksiyonları yer alıyor. Ayrıca, tarihte suyun İstanbul’a olan uzun yolculuğunu bilim adamları tarafından belgelere dayanarak oluşturulan haritalarla da görmek mümkün.

Mühendislik ve mimarlık harikası olarak değerlendirilen tarihi su sistemi İstanbul Teknik Üniversitesinden Prof. Dr. Derya Maktav ve Edinburgh Üniversitesinden Prof. James Crow’un Trakya ormanlarında 20 yıl önce başlattığı çalışmayla ortaya çıkartıldı.