Scroll Top

Berlin Ulusal Müzesi (SMB)- ANAMED Buluntu Kaynak Çalişmalari Ortak Araştirma Desteği (Doktor Sonrasi Araştirmacilar İçin)

Berlin Ulusal Müzesi – Staatliche Museen zu Berlin Stiftung Preußischer Kulturbesitz (SMB ‒ SPK) ve Koç Üniversitesi Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi (ANAMED), yeni açtığı iki SMB-ANAMED Buluntu Kaynak Çalışmaları Ortak Araştırma Desteği (her biri %75) için başvurularınızı bekliyor. Bir yıl süreli araştırma, 19. Yüzyıl sonları 20. yüzyılın başlarında Osmanlı İmparatorluğu’ndaki Sam’al, Didyma ve Samarra’dan Berlin’e giden arkeolojik nesnelerin kazı çalışmaları ve yurt dışına çıkarılma koşulları üzerine araştırma yapmak üzere iki doktora sonrası araştırmacıyı destekleyecektir. Seçilen araştırmacı(lar)ın seçilen objelerin buluntu yerlerinin araştırılması, bir Türk-Alman uzman ağı kurması, veri ve bilimsel temas alışverişinde bulunması beklenmektedir. Ayrıca, bursiyer(ler)in Osmanlı perspektifini araştırabilmek için İstanbul’da çalışmaları beklenecektir. Bursiyerler, Deutsche Zentrum Kulturgutverluste (DZK – Alman Kayıp Kültür Varlıkları Merkezi) proje fonları tarafından finanse edilecek ve resmi olarak ANAMED’e bağlı olacaklar.

 

Staatliche Museen zu Berlin, nesiller boyunca gelişen çok sayıda kurumuyla, tüm insanlık tarihinden kalma sanat hazinelerini ve kültürel eserlerini korumayı, araştırmayı, sergilemeyi ve bunların önemi hakkında halkı eğitmeyi amaçlayan, birçok farklı alana yayılmış ansiklopedik bir müzedir. Staatliche Museen zu Berlin’in koleksiyonları, Avrupa ve Avrupa dışı sanat, arkeoloji ve etnoloji alanlarında hemen hemen tüm ulus, kültür ve dönemleri kapsamaktadır.

Başvuru veya burs ile ilgili tüm sorular anamedapplication@ku.edu.tr adresine 

Başvuru materyalleri ONLINE BAŞVURU FORMU aracılığıyla gönderilmelidir.

Başvurular için son tarih 31 Mayıs 2023 olup bursun başlangıç tarihi 25 Eylül 2023‘tür.

Başarılı başvuru sahipleri aşağıdaki niteliklerin güçlü bir kombinasyonuna sahip olmalıdır:

– İlgili bir uzmanlık alanında (örneğin, arkeoloji, tarih, sanat tarihi, kültür mirası ve müze çalışmaları ve/veya ilgili sosyal ve beşeri bilimler alan(lar)ında müze çalışmalarında 15 Eylül 2018’den sonra edinilmiş) doktora derecesine sahip olması;

– Arkeoloji, tarih ve/veya ilgili uzmanlık alanlarında arşivler üzerine çalışma konusunda deneyimli olması;

– Ekip içi çalışma, kişilerarası, organizasyonel ve işbirliğine dayalı iletişim kurabilme becerilerine sahip olması;

– Bağımsız çalışabilme ve aynı anda birden fazla projeyi yönetebilme becerisi;

– Arşivlerde bulunan birincil kaynak tarihi belgeleri modern Türkçe, Almanca ve İngilizceye tercüme etmek için Osmanlıca okuma becerisi;

– Proje ile ilgili araştırmacıların yanı sıra Koç Üniversitesi öğretim üyeleri, yönetimi, personeli ve öğrencileri ile İngilizce ve Türkçe dillerinde etkili iletişim kurabilme (yazılı ve sözlü);

– Almanca Sütterlin-/Güncel el yazısı (ve ek olarak Fransızca) okuma veya daha ileri düzeyde yeterlilik tercih sebebidir;

– Gerektiğinde çalışma programında esneklik beklenebilir;

– Türk adaylar için askerlik yükümlülüğü olmamalıdır.

– Adayların Berlin’e en az iki kere seyahat etmelerinde engelleri olmamalıdır.

Başarılı başvuru sahibine İstanbul’da ANAMED Misafirhanesinde konaklama, deneyimle orantılı bir araştırma destek hibesi, yabancı adaylar için ikamet izni alınması, sağlık sigortası, bir araştırma bütçesi ve çeşitli diğer yardımlar sağlanacaktır.

Başarılı adayın, 25 Eylül 2023 tarihinde bir yıllık araştırma programına başlaması beklenmektedir. Sözleşmenin yenilenmesi, projenin ilerlemesine ve mevcut finansmana bağlı olarak ileride değerlendirilecektir.

Gerekli başvuru materyalleri şunlardır;

(1) ONLINE BAŞVURU FORMU doldurulmalıdır.

(2) Başvuru sahibinin ilgili deneyimini ve bursu kazanma motivasyonunu detaylandıran bir başvuru mektubu;

(3) Özgeçmiş (CV Formatında) ve

(4) Başvuru sahibinin deneyimini bilen iki hakemin isimleri ve e-postaları.

En fazla iki ilgili yayın veya yazı örneği de eklenmesi de tercih edilir.