Varela, Alexandre

University of Fribourg

Ortaçağ Sanat Tarihi yüksek lisansının ardından, Dr. Varela, doktora derecesini yine aynı alanda, Güneydoğu Anadolu’daki Tur Abdin Süryani Ortodoks Kilisesi’nin dini sanat ve mimarisi hakkındaki çalışmasıyla aldı. ANAMED’de de bu konudaki araştırmasını tek bir köye odaklanarak sürdürecektir: Gülgöze köyüne. Bu çalışmasında, Gülgöze’de bulunan çeşitli kiliseleri eksiksiz bir şekilde inceleyip betimlemeyi, bu köye ve onun sanatsal mirasına dair bulunabilecek maddi, epigrafik ve edebi kaynakları karşılaştırarak değerlendirmeyi amaçlamaktadır.