Trakadas, Athena

National Museum of Denmark

Dr. Trakadas, Greko-Romen ve erken İslam dönemi dünyaları üzerine çalışan bir deniz arkeoloğudur. Araştırmaları Atlantik kıyılarından Akdeniz’e, oradan Hint Okyanusu’na kadar uzanan geniş bir coğrafyayı kapsar. Başlıca ilgi alanları, gemilere odaklanan geleneksel bakış açısının ötesine geçerek, gemilerin kullanımını destekleyen ve kolaylaştıran iktisadi, sosyal ve çevresel mekanizmalara yönelmiştir. Çağdaş ticaret ve iletişim ağlarının bağlamında limanların gelişimi, kıyı ve nehirlerde meydana gelen ve deniz-kara bağlantılarını etkileyen jeomorfolojik değişimler ile deniz kaynaklarının sömürülmesi ilgilendiği konular arasındadır. Kendisi ayrıca Journal of Maritime Archaeology’nin editörlerinden biridir.
1999’dan beri, Fas’ta, geçmişteki balıkçılık pratiklerine, iskelelerin lojistik entegrasyonuna ve sualtı kültür mirası yönetiminin geliştirilmesine yönelik çeşitli sualtı ve yerüstü araştırma projelerini yönetti. KUDAR-ANAMED bursu kapsamında gerçekleştireceği araştırma projesi ise, MÖ 8. yüzyıldan MS 15. yüzyıla kadar olan dönemde Fas’ın kuzeybatı kesimindeki Atlantik bölgesi nehir vadileri üzerinde bulunan yerleşmeler ile onların bağlı olduğu doğal limanların yer değiştirme kronolojisini ve bu süreçlerde rol oynayan faktörleri saptamaya odaklanacaktır. Proje, sualtı jeoloji verileri ile arkeolojik veriler ve arşiv kaynakları arasında bağlantılar kurarak dinamik nehir peyzajlarındaki liman lokasyonlarının diyakronik olarak ortaya çıkış sürecinde etkili olan karmaşık ilişkileri inceleyecektir.